INTEGRITET OG SIKKERHET

Personvernerklæring
Vi legger stor vekt på å verne om dine opplysninger, uavhengig av om du er kunde eller gjest på våre Internettsider. Vi forplikter oss derfor til å beskytte dine personalia og å behandle dine opplysninger fortrolig. Her finner du informasjon om hvilke personlige data som registreres i forbindelse med ditt besøk på denne nettsiden, og til hvilke formål de brukes.

I. Begrepsdefinisjon
«Personlige data» er informasjon om en person som er identifisert eller kan identifiseres. «Berørt person» er en bestemt naturlig person, eller en naturlig person som kan bestemmes, og hvis data benyttes.

II. Grunnleggende regler for behandling av personlige data
1. Vi retter oss helt og holdent etter de lovfestede retningslinjene for personvern.

For lagring, behandling og bruk av personlige data gjelder den Europeiske Unions retningslinjer for personvern og de utledede nasjonale forskrifter. Grunnlag for behandling er en lovfestet legitimasjon eller samtykke fra den berørte person.

2. Personlige data blir ikke solgt, utlånt, leid ut eller på andre måter gitt videre til tredje uten ditt samtykke.
Vi vil ikke informere tredjeperson om dine personlige data i reklame- eller markedsføringsøyemed, eller på andre måter gi dem videre til tredjepersoner, med mindre dette er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre pålagte oppgaver, eller vi har ditt uttrykkelige samtykke. Selskaper som er direkte eller indirekte knyttet til oss, regnes ikke som tredjepersoner iht. denne grunnleggende regelen. I tillegg er overføring av personlige data til outsourcing-partnere mulig, dersom disse gir tilstrekkelig garanti for en korrekt og sikker dataforbindelse, og skriftlig forplikter seg til å overholde de ovennevnte grunnleggende reglene. I forbindelse med omstruktureringer eller sammenlegging av bedrifter forbeholder vi oss retten til å overføre personlige data til andre selskaper, dersom også disse forplikter seg til å overholde de ovennevnte grunnleggende reglene, og dersom de har sitt hovedkontor innen den Europeiske Union eller i en ekstern stat med tilstrekkelig personvern. I den grad du har gitt ditt samtykke til en bearbeiding av dine opplysninger som går utover det som er påkrevet for kontraktsoppfylling, kan du til enhver tid tilbakekalle dette samtykket. Dersom du aktivt har valgt å benytte de funksjonene fra sosiale nettverk vi tilbyr på nettsiden vår, gis personlige data videre til de respektive eksterne leverandører av disse sosiale nettverkene. Nærmere informasjon om dette finner du lenger ned i avsnitt 4. Vi forbeholder oss retten til å gi personlige data videre til tredjeperson dersom lover, stadfestede dommer fra ansvarlig rettsinstans eller pålegg fra ansvarlige myndigheter tvinger oss til dette, eller dersom vi som følge av handlinger eller utelatte handlinger fra din side ser oss tvunget til via de ansvarlige myndigheter å beskytte eller få gjennomslag for våre rettigheter, vår eiendom eller vår formue.

3. Ved anskaffelse av data begrenser vi oss til det nødvendige og hensiktsmessige.
Når vi innhenter personlige data, opplyser vi om formålene for bruken av disse opplysningene. Vi trenger personlige data for at du skal kunne bruke nettsiden vår, for å føre forretningene våre, for å oppfylle våre avtaleplikter og for å kunne tilby deg en skreddersydd service. Vi bearbeider f.eks. dine personlige data når vi behandler forespørslene dine. For «Materialbestilling» innebærer dette navnet ditt og adressen din. Er du interessert i nyhetsbrevet vårt, trenger vi e-post adressen din. For å optimalisere servicen vår kan det hende at vi kobler personlige data med andre data vi har til disposisjon. Vi forbeholder oss muligheten til å foreta statistiske analyser, spesielt av hensyn til systemsikkerheten og for stadig å forbedre nettsiden vår. Vi sletter dataene dine når formålet ved dem bortfaller, med mindre lagringen av dem er til et legitimt formål og det ikke står i motsetning til oppbevaringsplikten.

4. Forklaring om sosiale nettverk
Denne nettsiden bruker såkalte «socialplugins» fra ulike sosiale nettverk. Disse plugins er funksjoner fra de enkelte sosiale nettverkene. Ved hjelp av dem kan du f.eks. dele innhold fra nettsiden vår med kontaktene dine på de sosiale nettverkene, eller anbefale disse sidene videre. Socialplugins gjenkjennes på logoene fra de enkelte sosiale nettverkene.

Vi bruker socialplugins fra de følgende leverandørene av sosiale nettverk:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

På nettsiden vår er samtlige socialplugins standardmessig deaktivert, slik at ingen data overføres til leverandørene av de sosiale nettverkene når du går inn på nettsiden. Når du aktiverer en opprinnelig deaktivert socialplugin, og dermed ønsker å benytte det aktuelle sosiale nettverkets funksjon, samtykker du uttrykkelig i at data fra nå av overføres til leverandøren av det sosiale nettverket. Vi har ingen innflytelse på omfanget av de data som leverandørene av de sosiale nettverkene innhenter på denne måten. I henhold til vår viten gjelder dette følgende informasjoner:

Via socialplugins informeres leverandørene av de sosiale nettverkene om at du har besøkt de enkelte nettsidene våre. Er du samtidig logget inn på et av de sosiale nettverkene, kan leverandøren tilordne disse besøkene kontoen din hos det sosiale nettverket. Dersom du i tillegg interagerer med socialplugins, f.eks. ved å klikke på «like»-knappen på Facebook, overføres denne informasjonen til det respektive sosiale nettverket.
Iht. vår informasjon overføres følgende data:

 • IP-adresse
 • Brukeridentifikasjon, dersom du er innlogget hos denne tjenesten
 • Den foregående siden du besøkte (referrer), dersom du har fulgt en lenke
 • Type nettleser og dens innstillinger
 • Installerte plugins som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
 • URL for siden der socialplugin er integrert
 • Dato og klokkeslett for besøket ditt
 • Tekniske data for det operative systemet
 • Lokaliseringsbasert informasjon
 • Cookies.

Selv om du ikke er medlem av et av de nevnte sosiale nettverkene, er det mulig at disse får vite IP-adressen din via socialplugin, og evt. lagrer denne. Detaljer vedr. formål med og omfang av disse sosiale nettsidenes behandling, innhenting og bruk av opplysningene og dine rettigheter og innstillingsmuligheter finner du på nettsidenes opplysninger om personvern.

Om ønsket kan du permanent aktivere socialplugins fra en eller flere leverandører. I dette tilfelle vil data også permanent overføres til leverandøren av det sosiale nettverket når du åpner denne siden. Du kan til enhver tid deaktivere enkelte eller alle socialplugins. Utover dette kan du eventuelt forhindre at data overføres til sosiale nettverk. For å gjøre dette må du tilpasse sikkerhetsinnstillingene til den nettleseren du benytter. Under «Hjelp» på nettleseren din finner du informasjon om hvordan dette gjøres. I tillegg har du i enkelttilfeller ved hjelp av addons også mulighet til å blokkere socialplugins for nettleseren din, f.eks. kan du blokkere Facebook plugin med «Facebook Blocker», som du kan laste ned herfra: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Loggfiler
Hver gang du henter en side, lagres tilgangsdata i en protokollfil, den såkalte Server-Log. Dataposten som lagres der inneholder følgende informasjon:

 • Dato og tid
 • IP-adresse
 • Sesjons-ID
 • Besøkte nettsider
 • Navnet på nettsiden du var på da du gikk til nettsiden vår
 • Nettleseren du bruker.

Vi analyserer disse loggfilene kun i tilfeller der nettsidene våre misbrukes. Vi forbeholder oss muligheten til å kontrollere loggfilene til slike brukere i etterhånd dersom det foreligger konkret mistanke om at de bruker vår nettside i strid med loven og/eller avtalen.

6. Cookies
 
På vår nettside bruker vi cookies (informasjonskapsler) for å kunne utføre bestemte funksjo-ner på nettsiden, analysere brukernes bruk av nettsiden og tilby bestemte tjenester fra tredje-part.

Cookies er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din. De fleste av cookiene vi bru-ker, slettes fra datamaskinen når nettlesersesjonen din er avsluttet (såkalte session-cookies). Andre cookies blir værende på datamaskinen din og hjelper oss med å gjenkjenne datama-skinen din neste gang du besøker nettsiden vår (såkalte long term cookies). I tillegg brukes også cookies fra tredjepart på nettsiden vår.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du forhindrer lagring av cookies. Vi gjør imidlertid opp-merksom på at du i dette tilfelle eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettsiden fullt ut.

Dersom du ikke ønsker at cookiene våre skal lagres på datamaskinen din, må du deaktivere lagringen av cookies i nettleseren din for nettsiden vår, eller stille inn nettleseren din slik at det generelt ikke kan plasseres cookies på datamaskinen din. Cookies som alt er lagret, kan også slettes fra nettleseren din.

Deaktivering av cookies kan eventuelt gjøre det nødvendig å lagre en permanent cookie på datamaskinen din. Dersom du sletter denne cookien i etterhånd, må du foreta deaktiveringen på nytt.
 
På nettsiden vår brukes følgende cookies-kategorier:

I. Session-cookies
a. Session ID

For å gjøre det enklere å bla gjennom nettsiden vår, bruker vi en såkalt session-ID (engl.: sessionidentifier, no.: sesjons-ID) som tildeles hver enkelt besøkende ved hver bruk av nettsiden vår. Denne sesjons-ID-en hjelper serveren vår med å identifisere deg eller datamaskinen/nettleseren din som samme besøkende, på tross av du evt. har skiftet IP-adresse. Denne sesjons-ID-en gjør det mulig å tilordne flere forespørsler fra én bruker til en sesjon. Den sesjons-ID-cookien vi bruker, er gyldig kun fram til sesjonsende. Når du lukker nettleseren, slettes cookien automatisk.

II. Langtids-cookies
a. Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker også cookies som bl.a. gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Den informasjonen disse cookiene genererer, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor den lagres. På oppdrag fra leverandøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, for så å utstede rapporter om nettsideaktivitetene og tilby nettsideleverandøren videre service knyttet opp mot nettsiden og Internett. Disse rapportene og denne servicen brukes til fortløpende forbedringer av tilbudet på nettsiden. Du kan forhindre lagring av cookies ved at du foretar de nødvendige innstillinger på nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfelle eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettsiden i fullt omfang. Du kan også forhindre at de data (inkl. IP-adresse) som genereres ved at cookiene registrerer din bruk av nettsiden, overføres til og bearbeides av Google. Dette gjør du ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra Google via denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alt etter nettleser stilles flere slike plugins til disposisjon også fra andre leverandører.

På grunn av diskusjonene rundt bruken av analyseverktøy med komplette IP-adresser, gjør vi oppmerksom på at denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen «anonymizeIp()», og derfor bearbeider IP-adresser kun i forkortet versjon, slik at en direkte tilknytning til konkrete personer skal kunne utelukkes. Derfor forkorter Google din IP-adresse før overføring innenfor medlemslandene i den Europeiske Union eller andre EØS-samarbeidsland. Kun i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes først der. Den IP-adressen Google Analytics overfører fra din nettleser, kombineres ikke med annen data fra Google.

b. Oracle

På denne nettsiden bruker vi Oracle Eloqua ved innlogging og når vi skal sende deg e-post. Serveren til Oracle Eloqua befinner seg innenfor den Europeiske Union (Nederland). På de enkelte innloggingssidene plasserer Oracle Eloqua en permanent cookie, såfremt det ikke allerede er en Eloqua-cookie på maskinen din. Har du allerede besøkt en nettside som bruker Eloqua, har du eventuelt allerede en Eloqua-cookie. Vi bruker Eloqua-cookien bl.a. for å ana-lysere hvordan du bruker siden vår, slik at vi fortløpende kan forbedre denne.
 
E-post som sendes ved hjelp av Oracle Eloqua, bruker sporingsteknologi. Dataene som sam-les inn bruker vi i første rekke for å finne ut hva du er interessert i. Dette gjør vi ved å følge med på om e-postene våre åpnes, og hvilke lenker du klikker på. Det gjør oss i stand til å for-bedre e-postene vi sender deg, og den servicen vi tilbyr deg.
 
Når du melder deg på nyhetsbrevet og bekrefter dette, lagres IP-adressen og tidspunkt. På den måten kan vi bevise påmeldingen ved behov. Ved registrering av abonnementet innhen-ter vi ytterligere personopplysninger som etternavn, fornavn og e-postadresse. Disse opplys-ningene brukes til personalisering og gjennomføring av nyhetsbrev-forsendelsene våre. De gis ikke videre til tredjepart. Du kan til enhver tid si opp abonnementet ditt, enten enkelt ved å følge lenken nederst i hvert nyhetsbrev, eller ved å sende en e-post eller et brev til adressen oppgitt under punkt IX.


II. Cookies fra tredjepart

På nettsiden vår finnes også tjenester fra tredjepart. Det kan hende at tilbyderne som nevnes nedenfor, og som ikke ligger innenfor ansvarsområdet til tilbyderen av denne nettsiden, bru-ker persondata i forbindelse med disse tjenestene.

a. Google Maps

På enkelte av denne nettsidens undersider brukes Google Maps for visning av interaktive kart og oppretting av rutebeskrivelser. Google Maps er en kartservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ved å bruke Google Maps kan informasjon om bruk av denne nettsiden inkl. IP-adressen din og (start-)adressen som oppgis i forbindelse med ruteplanlegging, overføres til Google i USA. Henter du en av våre nettsider som inneholder Google Maps, oppretter din nettleser en direkte forbindelse med Googles servere. Google overfører kartinnholdet direkte til din nettleser, som integrerer dette på nettsiden. Derfor har vi ingen innflytelse på omfanget av de data Google innhenter på denne måten. I henhold til vår informasjon omfatter dette i det minste følgende data:

 • Dato og klokkeslett for besøket på vår nettside
 • Internettadresse eller URL til den besøkte nettsiden
 • IP-adresse
 • Den (start-)adresse som ble lagt inn i sammenheng med ruteplanlegging

Vi har ingen innflytelse på Googles videre bearbeiding og bruk av dataene, og kan derfor ikke overta noe ansvar for dette.
Dersom du ikke ønsker at Google skal innhente, bearbeide eller bruke dine data via nettsiden vår, kan du deaktivere JavaScript i nettleserinnstillingene dine. I dette tilfelle vil du imidlertid ikke kunne bruke kartvisningen. For formål med og omfang av datainnhentingen, Googles videre bearbeiding og bruk av dataene, dine rettigheter i denne sammenheng og de innstillingsmuligheter du har for personvern, se Googles personvernregler: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
Enkelte av denne nettsidens undersider inneholder videoer fra YouTube, eller henviser til lenker til YouTube-videoer. YouTube er en videoservice fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, representert av Google Inc. YouTube bruker cookies for å innhente informasjon om bruken av videoene. Googles personvernerklæring, som også gjelder for YouTube, finnes på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Til vår konsernomfattende jobbportal bruker vi cookies fra vår samarbeidspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Lumesse-personvernerklæringen finnes på http://www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlinks til eksterne nettsider
På vår nettside finnes det såkalte hyperlinks til andre leverandørers nettsider. I disse tilfeller føres du videre fra vår nettside direkte til nettsidene til andre leverandører. Dette ser du bl.a. ved at URL forandres. Vi kan ikke overta ansvar for at dataene dine behandles fortrolig, da vi ikke har noen innflytelse på i hvilken grad andre leverandører overholder personvernbestemmelsene. Informasjon om disse leverandørenes omgang med dine personlige data finner du på de respektive nettsidene.

8. Sikringstiltak for vern av dine data
For å verne dine data har vi truffet spesielle tekniske og bedriftsmessige sikkerhetstiltak. Disse kontrolleres regelmessig og tilpasses de tekniske utviklinger. Vi gjør allikevel oppmerksom på at det på grunn av Internetts struktur kan forekomme at personer eller institusjoner som befinner seg utenfor vårt ansvarsområde, ignorerer reglene for personvern og datasikkerhet.

9. Informasjon om dine data og kontaktinformasjoner
Din tillit er viktig for oss. På forespørsel informerer vi deg gjerne om og i tilfelle hvilke av dine data som lagres hos oss. Skulle det på tross av våre anstrengelser for å operere med korrekt data forekomme at feil data lagres hos oss, vil vi på oppfordring fra deg korrigere dette. For informasjon eller andre spørsmål eller forslag bes du sende en e-post til dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Endringer av personvernerklæringen
Da lovendringer eller endringer av våre bedriftsinterne prosesser kan gjøre det nødvendig å tilpasse disse personvernerklæringene (endringer vi tar forbehold om), henstiller vi til deg om å lese denne personvernerklæringen regelmessig.

Status: februar 2017.Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Bygdøy allé 4
0257 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: info.no@zumtobelgroup.com

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA