Ochrana dat

Prohlášení o ochraně dat
Klademe nejvyšší hodnotu na ochranu a bezpečnost Vašich dat, nezávisle na tom, zda jste zákazník nebo návštěvník naší online prezentace. Zavazujeme se proto chránit Vaši privátní sféru a zacházet s Vašimi daty důvěrně. Na tomto místě Vás rádi budeme informovat o tom, která z Vašich osobních dat jsou evidována ve vztahu k Vaší návštěvě této webové stránky a za jakým účelem budou použita.

I. Určení pojmů
„Osobní údaje“ jsou informace o osobě, jejíž identita je určena nebo určitelná. „Dotyčný“ je určitá nebo určitelná fyzická osoba, jejíž data budou použita.

II. Zásady pro zpracovávání osobních dat
1. Držíme se neomezeně zákonných pravidel na ochranu dat.
Pro ukládání do paměti, zpracovávání a užívání osobních dat platí směrnice na ochranu dat Evropské unie a z toho odvozené národní zákony. Podkladem pro zpracovávání je zákonná zmocnění či souhlas dotyčné osoby (dotyčného).

2. Osobní data se neprodávají, nepůjčují, nepronajímají či nějakým jiným způsobem nepředávají třetím osobám bez Vašeho souhlasu.
Nebudeme dávat Vaše osobní data ve známost za reklamními či marketingovými účely třetím osobám nebo jinak poskytovat dále třetím osobám, aniž by to bylo potřebné ke splnění námi dlužného výkonu/plnění nebo bez Vašeho výslovného svolení. Ne třetími osobami se ve smyslu této zásady rozumí společnosti, které jsou s námi přímo či nepřímo propojeny. Kromě toho zůstává v eventualitě přenos osobních dat outsourcingovým partnerům, pokud tito budou nabízet dostatečnou záruku za zákonné a bezpečné používání dat a smluvně se zaváží, že budou dodržovat předkládané popsané principy jednání. Vyhrazujeme si přenášet osobní data v rámci restrukturalizování nebo slučování firem na jiné společnosti tehdy, pokud se tyto rovněž zaváží, že budou dodržovat předkládané popsané principy pro jednání a budou mít buď sídlo v Evropské unii nebo ve státech třetího světa s přiměřenou ochranou dat. Jakmile prohlásíte svůj souhlas se zpracováním Vašich dat, které přesahuje potřebné pro plnění smlouvy, může být Vámi tento souhlas kdykoliv odvolán. Pokud se rozhodnete aktivně pro využívání funkcí sociálních sítí nabízených v naší online-prezentaci, pak budou osobní data dále předána příslušným externím nabízejícím těchto sociálních sítí. Podrobné informace k těmto záležitostem najdete v odstavci 4. Dále si vyhrazujeme právo na předání osobních dat třetím osobám tehdy, pokud budeme zákonem, soudním rozsudkem příslušného soudu nebo opatřením příslušného úřadu k tomu donuceni nebo pokud budeme v důsledku jednání či opomenutí (zanedbání) z Vaší strany nuceni chránit nebo nechat prosadit naše práva, naše vlastnictví nebo náš majetek prostřednictvím příslušných úřadů.

3. Omezujeme se při obstarávání dat na to nejnutnější a na to smysluplné.
Pokud od Vás budeme požadovat osobní data, vysvětlíme Vám, za jakým účelem je budeme používat. Osobní data potřebujeme proto, abychom Vám umožnili využití našich webových stránek, pro vedení našeho obchodu, pro plnění našich smluvních povinností a proto, abychom Vám mohli nabídnout služby šité na míru pro Vás. Tak zpracováváme Vaše osobní data např. při zpracovávání Vašich poptávek. V oblasti „objednávání materiálu“ se jedná o Vaše jméno a adresu. Pokud máte zájem o náš newsletter, vyžádáme si i Vaši e-mailovou adresu. Může se stát, že propojíme osobní data s dalšími daty, která máme k dispozici, a to za účelem optimalizace našich služeb. Vyhrazujeme si provádění statistických vyhodnocování, zejména za účelem bezpečnosti systému a dalšího zlepšování webových stránek. Vymazání Vašich dat probíhá po pozbytí platnosti účelu, leda, že by jejich uložení v paměti sledovalo dále legitimní účel a nebylo v rozporu s povinností uschování.

4. Vysvětlení k sociálním sítím
Tato webová stránka používá tzv. „plugin pro sociální sítě“ (pluginy pro sociální sítě = zásuvné moduly) různých sociálních sítí. Tyto pluginy představují funkce příslušné sociální sítě, přes které sdílíte např. obsahy našich webových stránek s Vašimi kontakty do sociálních sítí nebo tyto obsahy můžete dále doporučovat. Pluginy (zásuvné moduly) pro sociální sítě jsou rozpoznatelné podle loga příslušné sociální sítě.
Používáme pluginy pro sociální sítě následujících provozovatelů sociálních sítí:
 •   Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 •   Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 •   Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 •   LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 •   Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Na naší webové stránce jsou standardně veškeré pluginy pro sociální sítě deaktivovány, takže jen samotným spuštěním naší webové stránky ještě nedochází k žádnému přenosu dat nabízejícím sociálních sítí. Aktivujete-li na začátku deaktivovaný plugin pro sociální síť a tím budete chtít využít funkci příslušné sociální sítě, explicitně souhlasíte s tím, že budou od tohoto okamžiku přenášena data provozovateli sociální sítě. Nemáme žádný vliv na rozsah dat vyžádaných touto cestou od nabízejících sociálních sítí. Dle našeho stavu znalostí a povědomí se jedná o následující informace:

Provozovatelé sociálních sítí obdrží zapojením pluginu pro sociální sítě informaci, že jste spustili aktuální stránky naší přítomnosti na internetu. Pokud jste současně zalogován na nějaké sociální síti, může provozovatel přiřadit odpovídající spuštění Vašemu účtu u aktuální sociální sítě. Pokud kromě toho interagujete s pluginy pro sociální sítě, tzn., že když třeba kliknete na tlačítko „Like“ na Facebooku, proběhne přenos příslušné informace do odpovídající sociální sítě.
Dle našich znalostí se přitom předávají následující data:

 • IP adresa
 • identifikace uživatele, pokud jste přihlášeni k příslušné službě
 • předtím navštívená strana (Referrer), pokud jste sledovali nějaký odkaz
 • druh a nastavení prohlížeče
 • instalované pluginy jako Adobe® Flash® nebo Adobe® Reader®
 • URL adresa stránky, na kterou je napojen plugin pro sociální síť
 • datum a čas návštěvy
 • technická data operačního systému
 • informace o poloze
 • Cookies.


Aniž byste byli členem některé ze jmenovaných sociálních sítí, i tak existuje možnost, že se tyto dozvědí přes plugin pro sociální sítě o Vaší IP adrese a příp. si ji uloží. Detaily k účelu a rozsahu zpracování, vyžádání si a využití dat ze strany námi používaných sociálních sítí a Vašich k tomu se vztahujících práv a voleb nastavení najdete v pokynech na ochranu dat na sociálních sítích:


Na přání si můžete trvale aktivovat pluginy pro sociální sítě jednoho či více nabízejících. V takovém případě budou i trvale přenášena nabízejícím sociálních sítí data již při spuštění jedné stránky. Kdykoliv můžete také jednotlivé nebo i všechny pluginy pro sociální sítě zároveň deaktivovat. Kromě toho můžete znemožnit přenos dat do sociálních sítí eventuálně technicky. Za tímto účelem, prosím, přizpůsobte bezpečnostní nastavení ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Jak to funguje, zjistíte v nápovědě svého prohlížeče. Doplňujícím způsobem existuje v individuálním případě i možnost zablokování pluginů pro sociální sítě pro Váš prohlížeč pomocí Add-ons, tak např. facebookový plugin pomocí blokátoru „Facebook Blocker“, který si můžete stáhnout mimo jiné zde: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Logovací soubory
Při každém spuštění stránky jsou ukládána přístupová data do protokolovacího souboru, tzv. server-log. Datová sada, která se při tom uloží, obsahuje následující informace:

 • datum a čas
 • IP adresu
 • relaci ID (session)
 • spuštěnou webovou stránku
 • název webové stránky, ze které byla spuštěna naše webová stránka
 • použitý prohlížeč.

Vyhodnocujeme tyto logovací soubory pouze v případě zneužívaného použití naší webové stránky. Vyhrazujeme si právo dodatečného přezkoušení logovacích souborů u takových uživatelů, u kterých existuje konkrétní podezření, že užívají naši webovou stránku v rozporu se zákonem a/nebo v rozporu se smlouvou.

6. Soubory Cookie
 
Na naší stránce používáme soubory Cookie, abychom umožnili využívání určitých funkcí we-bové stránky, analyzovali využívání naší webové stránky uživateli a abychom mohli nabídnout určité služby třetím stranám.

Přitom jde o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Většina z námi pou-žívaných souborů Cookie se po ukončení prohlížeče znovu smaže z pevného disku (tzv. sou-bory Cookie relace). Jiné soubory Cookie zůstávají ve vašem počítači a umožňují nám váš počítač rozpoznat při vaší další návštěvě (tzv. dlouhodobé soubory Cookie). Dodatečně se na naší webové stránce používají i soubory Cookie třetích stran.

Ukládání souborů Cookie můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upo-zorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Jestliže si ukládání našich souborů Cookie na vašem počítači nepřejete, deaktivujte ukládání souborů Cookie ve vašem prohlížeči pro naši webovou stránku a nastavte si prohlížeč tak, aby se soubory Cookie obecně neukládaly do vašeho počítače. Vymazání již uložených sou-borů Cookie je též možné provést ve vašem prohlížeči.

Deaktivace používání souborů Cookie může případně uložit permanentní soubor Cookie do vašeho počítače. Pokud tento soubor Cookie později vymažete, bude třeba znovu provést deaktivaci.
 
Následující kategorie souborů Cookie se používají na naší webové stránce:

I. soubory Cookie relace
a. ID relace

Pro ulehčení prohlížení našich webových stránek používáme takzvanou relaci Session ID (anglicky: sessionidentifier, německy: ID prohlížení), která je přiřazena každému návštěvníkovi na počátku každého použití našich webových stránek. Toto číslo Session ID (relace) slouží našemu serveru k tomu, aby případně rozeznal Váš počítač/prohlížeč i přes eventuálně mezitím změněnou IP adresu jako identického návštěvníka a uživatele. Tímto číslem Session ID je umožněno přiřazení většiny souvisejících dotazů jednoho uživatele za jedno prohlížení. Námi používaný soubor cookie pro relaci Session ID je platné pouze do ukončení jednoho prohlížení. Zavřením svého prohlížeče se automaticky smaže.

II. dlouhodobé soubory Cookie
a. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá rovněž cookies, které mimo jiné umožňují analýzu, jak je Vámi webová stránka užívána. Informace vytvořené prostřednictvím tohoto souboru cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google do USA a tam uloženy. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky za účelem sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a pro poskytnutí dalších služeb pro provozovatele webové stránky, které souvisejí s užíváním webové stránky a internetu. Tyto reporty (zprávy) a služby jsou užívány pro permanentní vylepšování nabídky této webové stránky. Můžete zabránit ukládání cookies formou odpovídajícího nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete možná moci využívat v celém rozsahu všechny funkce naší webové stránky. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených prostřednictvím tohoto souboru cookies a souvisejících s Vaším užíváním této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč od společnosti Google, který je k dispozici pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další takové pluginy budou poskytnuty dle použitého prohlížeče i od jiných nabízejících.

Vzhledem k diskusi o použití nástrojů analýzy s kompletními IP adresami chceme upozornit na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“ a proto jsou dále zpracovávány IP adresy pouze zkráceně, a to za účelem vyloučení přímé souvislosti s osobou. Vaše IP adresa bude proto ze strany společnosti Google zkrácena před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná IP adresa je na server společnosti Google do USA přenášena a krácena až tam pouze ve výjimečných případech. IP adresa sdělená v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojena dohromady s žádnými dalšími daty společnosti Google.

b. Oracle

Na naší stránce používáme nástroj Oracle Eloqua při přihlašování a na posílání e-mailů. Ser-very nástroje Oracle Eloqua se nacházejí v Evropské unii (Holandsko). Nástroj Oracle Eloqua uloží na dané přihlašovací stránce dlouhodobý soubor Cookie, pokud soubor Eloqua Cookie ještě na vašem zařízení není dostupný. Pokud jste již používali webovou stránku, která použí-vá nástroj Eloqua, je možné, že již soubor Eloqua Cookie máte. My používáme nástroj Eloqua Cookie na analyzování vašeho používání našich stránek, abychom je mohli průběžně vylep-šovat.
 
E-maily, které se odesílají pomocí nástroje Oracle Eloqua, využívají technologii sledování. My používáme tyto údaje v první řadě na zjištění, o která témata je zájem, přičemž monitorujeme, zda se naše e-maily otevírají a na které odkazy klikáte. Tyto informace potom používáme k tomu, abychom vylepšovali zasílané e-maily a poskytované služby.
 
Při přihlášení do newsletteru a jeho potvrzení se uloží IP adresa s časem, abychom v případě pochybností mohli dokázat přihlášení. Dále uplatňujeme v rámci registrace předplatného další osobní údaje, jakými jsou např. křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje použí-váme k personalizaci a při odesílání našich newsletterů. K předání další třetí osobě nedochází. Kdykoliv máte možnost vypovědět předplatné. Buď komfortně pomocí odkazu, který se na-chází ve spodní části každého newsletteru, e-mailem, anebo poštou na adresu uvedenou v bodě IX.


II. soubory Cookie třetích stran

V rámci naší webové stránky jsou zapojené i služby třetích stran. Vzhledem k těmto službám používají osobní údaje níže jmenované strany, které nejsou v kompetenci poskytovatele této webové stránky.

a. Google Maps

Tato webová stránka používá některé podstránky Google Maps pro znázornění interaktivních map a vyhotovení popisů příjezdových cest. Google Maps představuje mapovou službu společnosti Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Používáním aplikace Google Maps mohou být do společnosti Google v USA přenášeny informace o užívání této webové stránky včetně Vaší IP adresy a (startovací) adresy zadané v rámci funkce plánovače cesty. Pokud spustíte webovou stránku naší internetové prezentace obsahující Google Maps, vytvoří Váš prohlížeč přímé propojení se servery společnosti Google. Obsah map bude zaslán Googlem přímo do Vašeho prohlížeče a z něj navázán na webovou stránku. Proto nemáme žádný vliv na rozsah dat, která si touto cestou vyžádá Google. Dle našeho stavu znalostí se jedná o minimálně následující data

 • datum a čas návštěvy dotyčné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL adresa spuštěné webové stránky,
 • IP adresa,
 • V rámci plánovače cesty zadaná (startovací) adresa.


Na další zpracování a využití dat společností Google nemáme žádný vliv a nemůžeme proto za to převzít žádnou odpovědnost.
Pokud nechcete, aby Google stahoval, zpracovával nebo používal data o Vás přes naši webovou stránku, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V tomto případě však nebudete moci používat zobrazení map. Účel a rozsah stahování (vyžádání) dat a další zpracování a použití dat společností Google, stejně jako Vaše s tímto související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší privátní sféry je možné nalézt v pokynech na ochranu dat společnosti Google zde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
Tato webová stránka zahrnuje některé podstránky s videi YouTube nebo poskytuje odkazy na videa na YouTube. YouTube je videoslužbou společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, zastoupenou společností Google Inc. YouTube používá cookies pro sběr informací o používání videí. Prohlášení o ochraně dat společnosti Google platné i pro YouTube najdete zde: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Pro náš celokoncernový zaměstnanecký portál používáme soubory cookies našeho spolupracujícího partnera, společnosti Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Německo. Prohlášení o ochraně dat společnosti Lumesse najdete zde: http://www.lumesse.com/privacy.

7. Odkazy v hypertextovém dokumentu (hyperlinks) na cizí webové stránky
Na naší webové stránce se nacházejí tzv. hyperlinky na webové stránky jiných nabízejících. V takových případech budete převedeni dále z naší webové stránky přímo na webovou stránku jiného nabízejícího. Poznáte to mimo jiné dle změny URL adresy. Nemůžeme přebírat odpovědnost za důvěrné zacházení s Vašimi daty, protože nemáme žádný vliv na to, že i ostatní nabízející dodržují ustanovení o ochraně dat. O zacházení s Vašimi osobními daty těmito nabízejícími se prosím informujte přímo na jejich webových stránkách.

8. Bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat
K ochraně Vašich dat jsme podnikli zvláštní technická a provozní bezpečnostní opatření, která pravidelně kontrolujeme a přizpůsobujeme technologickému pokroku. Chtěli bychom Vás však upozornit na to, že na základě struktury internetu je možné, že tato pravidla o ochraně a bezpečnosti dat nejsou respektována jinými osobami nebo institucemi, které se nenacházejí v oblasti naší odpovědnosti.

9. Informace o Vašich datech & kontaktní informace
Vaše důvěra je pro nás důležitá. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme, zda a která Vaše data u nás máme uložena v paměti. Byla-li by u nás i přes veškerou snahu o správná data uložena v paměti i špatná data, pak vše zkorigujeme dle Vašich požadavků a na Vaši výzvu. E-mail za účelem informací a ostatních dotazů či podnětů nám, prosím, zasílejte na dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Změny ustanovení o ochraně dat
V důsledku změn zákona nebo změn našich vnitropodnikových procesů je možné, že dojde k přizpůsobení těchto ustanovení o ochraně dat, které si tímto příslušným způsobem vyhrazujeme, a prosíme Vás, abyste si toto prohlášení o ochraně dat pravidelně pročítali.

Stav: únor 2017.Kontakt

Hlavní sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Pobočky:
Pellicova 33
602 00 Brno
Telefon: +420 736 520 052
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Kalusova 818/4
709 00 Ostrava
Telefon: +420 736 660 355
Email: info.cz@zumtobelgroup.com
Centrála Rakousko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

 

ZEMĚ
lightlive
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech