Adatvédelmi nyilatkozat

Függetlenül attól, hogy Ön ügyfelünk vagy weboldalunk látogatója, a lehető legnagyobb hangsúlyt fektetjük adatai védelmére és biztonságára. Ennek értelmében kötelezettséget vállalunk az Ön magánszférájának védelmére és adatainak bizalmas kezelésére. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal felkeresése során mely személyes adatait rögzítjük, és azokat milyen célokra használjuk fel.

I. Fogalommeghatározás
A „személyes adatok” egy meghatározott vagy meghatározható személyazonossággal rendelkező személyre vonatkozó információk. Az „érintett személy” egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy, akinek az adatai felhasználásra kerülnek.

II. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó alapelvek
1. A törvényben előírt adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartjuk.
A személyes adatok tárolása, feldolgozása és használata tekintetében az Európai Unió adatvédelmi irányelvei és az azokon alapuló nemzeti jogszabályok irányadók. A személyes adatok feldolgozásához törvény szerinti felhatalmazás vagy az érintett személy hozzájárulása szükséges.

2. A személyes adatokat nem adjuk el, nem kölcsönözzük és nem adjuk bérbe. Az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen más módon sem hozzuk személyes adatait harmadik fél tudomására.
Személyes adatait reklám- vagy marketingcéllal kizárólag akkor közöljük harmadik féllel, illetve hozzuk egyéb okból harmadik fél tudomására, amennyiben ez az általunk vállalt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, illetve Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta. A jelen rendelkezés alkalmazásában vállalatunk közvetlen és közvetetett kapcsolt társaságai nem minősülnek harmadik félnek. A személyes adatok ezen kívül továbbíthatók kiszervezett partnerek felé, amennyiben az érintett partnerek megfelelő biztosítékot nyújtanak a jogszerű és biztonságos adatfelhasználásra, és szerződésben vállalják a jelen nyilatkozatban rögzített alapelvek betartását. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a személyes adatokat átszervezés vagy vállalati összefonódás esetén más társaságokra ruházzuk át, amennyiben az érintett társaságok szintén vállalják a jelen nyilatkozatban rögzített alapelvek betartását, és székhelyük az Európai Unióban vagy más megfelelő adatvédelmi előírásokkal rendelkező államban található. Ha Ön hozzájárult adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken felül történő feldolgozásához, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha Ön úgy dönt, hogy használni kívánja a különböző közösségi hálózatok weboldalunkon elérhető funkcióit, adatai továbbításra kerülnek az adott közösségi hálózatokat üzemeltető külső szolgáltatók felé. Az erre vonatkozó részletes információkat a 4. pont tartalmazza. Fenntartjuk továbbá a jogot a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbításra, amennyiben azt törvény, illetékes bíróság ítélete vagy illetékes hatóság utasítása írja elő számunkra, illetve az Ön magatartása vagy mulasztása következtében kénytelenek vagyunk jogaink, tulajdonunk vagy vagyonunk védelmét az illetékes hatóságokon keresztül biztosítani, illetve érvényesíteni.

3. Adatgyűjtési tevékenységünk a szükséges és elfogadható mértékig terjed.
A személyes adatok gyűjtése esetén tájékoztatjuk Önt arról, hogy adatait milyen célokra használjuk fel. Személyes adataira azért van szükségünk, hogy lehetővé tegyük az Ön számára weboldalunk használatát, biztosítsuk ügymenetünket és szerződéses kötelezettségeink teljesítését, valamint személyre szabott szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek. Személyes adatait ennek megfelelően többek között az Ön által küldött megkeresések feldolgozása során használjuk fel. Az „Anyagrendelés” oldalon ez az Ön nevét és címét érinti. Ha hírlevelünk iránt érdeklődik, az e-mail címét kérjük el Öntől. Előfordulhat, hogy szolgáltatásaink optimalizálása érdekében a személyes adatokat összekapcsoljuk a rendelkezésünkre álló egyéb adatokkal. Fenntartjuk magunknak a jogot az adatok statisztikai kiértékelésére, különösen, ha ez rendszerbiztonsági célokat szolgál, vagy a weboldal továbbfejlesztése érdekében szükséges. Az adatgyűjtés okának megszűnése esetén adatai törlésre kerülnek, kivéve ha a tárolásuk jogszerűsége továbbra is fennáll, illetve törlésüket megőrzési kötelezettség tiltja.

4. Közösségi hálózatokkal kapcsolatos nyilatkozat
A jelen weboldal különböző közösségi hálózatok úgynevezett közösségi beépülő moduljait tartalmazza.Ezek a beépülő modulok az adott közösségi hálózatok funkciói, amelyeken keresztül Ön a weboldalunkon található tartalmakat megoszthatja a közösségi hálózatokon meglévő ismerőseivel, illetve ajánlhatja azokat ismerősei számára.A közösségi beépülő modulok az adott közösségi hálózatok logójáról ismerhetők fel.A következő közösségi hálózatok üzemeltetőinek közösségi beépülő moduljait alkalmazzuk:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Weboldalunkon az alapbeállítás szerint valamennyi közösségi beépülő modul letiltott állapotban van, így az adatok a weboldalunk felkeresése esetén nem továbbítódnak automatikusan a közösségi hálózatok szolgáltatói felé. Ha Ön a letiltott állapotú közösségi beépülő modult az adott közösségi hálózat funkcióinak használata érdekében engedélyezi, ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatai a közösségi hálózat üzemeltetője felé továbbításra kerüljenek. A közösségi hálózatok szolgáltatói által a fent leírtak szerint megszerzett adatok körére vállalatunk nem rendelkezik befolyással. Tudomásunk szerint a megszerzett adatok köre az alábbiakra terjed ki:

A közösségi hálózatok üzemeltetői a beágyazott közösségi beépülő modulon keresztül értesülnek arról, hogy Ön felkereste internetes felületünk bizonyos oldalait. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezve valamely közösségi hálózatnál, az üzemeltető hozzá tudja rendelni az Ön által felkeresett odalakat a közösségi hálózatnál meglévő felhasználói fiókjához. Ha Ön ezen túlmenő műveleteket végez az adott közösségi beépülő modulon – például rákattint a Facebook „like” gombjára –, az erre vonatkozó információk továbbításra kerülnek a közösségi hálózat felé. Tudomásunk szerint ennek során a következő adatok kerülnek továbbításra:

 • IP-cím
 • felhasználóazonosító, amennyiben Ön be van jelentkezve az adott közösségi oldalon
 • korábban felkeresett oldal (hivatkozó), amennyiben Ön hivatkozás útján kereste fel az oldalt
 • a böngésző típusa és beállításai
 • telepített beépülő modulok, például Adobe® Flash® vagy Adobe® Reader®
 • annak az oldalnak az URL-je, amelybe a közösségi beépülő modul be van ágyazva
 • a látogatás napja és időpontja
 • az operációs rendszer technikai paraméterei
 • földrajzi helyre vonatkozó információk
 • cookie-k.

Az említett közösségi hálózatok a közösségi beépülő modulokon keresztül akkor is megtudhatják és esetlegesen tárolhatják az Ön IP-címét, ha Ön nem tagja a hálózatnak. Az általunk használt közösségi hálózatok adatgyűjtési, -feldolgozási és -használati tevékenységének céljára és körére, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogaira és a beállítási lehetőségekre vonatkozó részletes információkat az adott közösségi hálózatok adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza:

Lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy egy vagy több szolgáltató közösségi beépülő moduljait tartósan engedélyezze. Ebben az esetben az adatok bármely oldal megnyitásakor azonnal továbbításra kerülnek az adott közösségi hálózat felé. A közösségi beépülő modulok egyszerre és külön-külön is tetszőleges időpontban letilthatók. Ezen kívül technikai beállítások segítségével megtilthatja a közösségi hálózatok felé történő adattovábbítást. Ehhez elegendő az Ön által használt böngésző biztonsági beállításainak módosítása. A beállítások módosításának módjáról a böngésző „Súgó” menüpontjában tájékozódhat. Kiegészítésként bizonyos esetekben lehetőség van arra is, hogy a közösségi beépülő modulokat bővítők segítségével blokkolja a böngészőn belül. A Facebook beépülő modulját blokkoló Facebook Blocker alkalmazás a következő címről is letölthető: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Naplófájlok
A hozzáférési adatok az oldalak megnyitásakor minden esetben egy naplófájlban, a kiszolgáló működési naplójában kerülnek rögzítésre.Az ily módon tárolt rekord az alábbi adatokat tartalmazza:

 • dátum és időpont
 • IP-cím
 • munkamenet-azonosító
 • felkeresett weboldal
 • a weboldal neve, ahonnan a mi weboldalunkat megnyitották
 • használt böngésző.

Az említett naplófájlokat kizárólag a weboldalunkkal való visszaélés estén értékeljük ki. A weboldalunk törvénybe, illetve szerződésbe ütköző módon történő használatával gyanúsítható felhasználók esetében fenntartjuk a jogot a naplófájlok utólagos vizsgálatára.

6. Sütik
 
A honlapunkon sütiket használunk, hogy a honlap bizonyos funkcióinak használatát lehetővé tegyük, elemezzük a honlapunk felhasználók általi használatát és bizonyos harmadik szemé-lyek általi szolgáltatásokat kínálhassunk.

Ebben az esetben kis szövegfájlokról van szó, amelyeket az Ön számítógépe tárol. Az álta-lunk használt sütik nagy részét a böngészőből való kilépéskor töröljük a merevlemezről (ún. időszaki sütik). A többi süti a számítógépén marad és lehetővé teszi, hogy a számítógépét a következő látogatás alkalmával ismét felismerjük (ún. hosszú idős sütik). Kiegészítésképpen a honlapunkon harmadik felek sütijeit is használjuk.

Így a sütik tárolását a böngésző megfelelő beállításával meg lehet akadályozni. Felhívjuk a figyelmet viszont, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a honlap valamennyi funkcióját.

Ha nem szeretné, hogy a sütiket a számítógépe tárolja, akkor kapcsolja ki a böngészője ezen funkcióját a mi honlapunk esetében, vagy állítsa be úgy a böngészőt, hogy a sütiket alapból ne mentse le a számítógépére. A már tárolt sütik törlését szintén a böngészőjében tudja elvé-gezni.

A sütik használatának kikapcsolása adott esetben egy tartós süti számítógépén tárolását kö-vetelheti meg. Amennyiben utólag törli ezt a sütit, akkor a kikapcsolást újra el kell végeznie.
 
A sütik alábbi kategóriáit használja a honlapunk:

I. Időszaki sütik
a. Időszaki azonosító

a. Munkamenet-azonosító
Weboldalunk böngészésének megkönnyítése érdekében úgynevezett munkamenet-azonosítót („session identifier”) alkalmazunk, amely a weboldalunk használatának kezdetén minden látogatónknak kiosztásra kerül. A munkamenet-azonosító arra szolgál, hogy a kiszolgálónk az Ön IP-címének esetleges megváltoztatása esetén is ugyanazon látogatóként ismerje fel Önt, illetve az Ön számítógépét/böngészőjét. A munkamenet-azonosító használatával lehetővé válik, hogy egy felhasználó több egymással összefüggő lekérdezése egy munkamenethez kerüljön hozzárendelésre. Az általunk használt munkamenet-azonosító cookie csak a munkamenet végéig aktív, és a böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerül.

II. Hosszú idejű sütik
a. Google Analytics

A jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics internetes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics szintén cookie-kat használ, amelyek többek között a weboldal használatának elemzésében nyújtanak segítséget. A cookie-k által generált információkat a rendszer általában tárolás céljából továbbítja a Google egyesült államokbeli szerverére. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az adatokat a weboldal használatának elemzésére, a weboldalon folytatott tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel. A weboldal üzemeltetője pedig e jelentéseket és szolgáltatásokat a weboldal kínálatának fejlesztésére használja fel. A cookie-k tárolását böngészője megfelelő beállításával letilthatja. Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek teljes mértékben elérhetők. Ön emellett megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok (többek között az IP-cím) Google általi gyűjtését és feldolgozását, ha letölti és telepíti a Google böngésző beépülő modulját a következő hivatkozásról: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.A beépülő modulnak más szolgáltatók böngészőihez készült változatai is elérhetők.

Az elemzőeszközök teljes IP-címekkel való használatával kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy honlapunk a Google Analytics szolgáltatást az „anonymizeIp()” kiegészítéssel használja, ezért az IP-címek rövidített formában kerülnek feldolgozásra a közvetlen személyazonosítás kizárása érdekében. A Google ezért az Európai Unió tagállamaiból és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államaiból származó IP-címeket a továbbítás előtt lerövidíti. A rendszer csak kivételes esetben továbbítja a teljes IP-címeket a Google egyesült államokbeli szerverére; ebben az esetben a címek lerövidítése ott történik. A Google Analytics révén a böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

b. Oracle

Ezen a honlapon az Oracle Eloqua-t használjuk bejelentkezésnél és az e-mail elküldésénél. Az Oracle Eloqua szervere az Európai Unióban található (Hollandia). Az Oracle Eloqua a be-jelentkezési oldalon egy tartós sütit tárol, amennyiben még nincs Eloqua süti az Ön készülé-kén. Ha már használt olyan honlapot, amely használ Eloqua-t, akkor valószínűleg már rendel-kezik Eloqua-sütivel. Az Eloqua sütit arra használjuk többek között, hogy elemezzük az Ön honlap-használatát annak érdekében, hogy azt folyamatosan javítani tudjuk.
 
Az e-mailek, amelyeket az Oracle Eloqua segítségével küldünk, nyomonkövetési-technológiát használnak. Ezen adatokat elsősorban azért használjuk, hogy megtudjuk, hogy Önt milyen témák érdeklik, ezért mi ellenőrizzük, hogy az e-mailjeinket megnyitják-e és mely linkekre kattintanak. Ezen információkat aztán arra használjuk, hogy az Önnek küldött e-maileket és az általunk ajánlott szolgáltatásokat javítsuk.
 
A hírlevél-feliratkozás és a megerősítés során az IP-címen az aktuális időponttal mentjük el, hogy kétség esetén a feliratkozást tudjuk igazolni. Ezen túlmenően az előfizetésre regisztrálás során további személyes adatokat is bekérünk, mint pl. a keresztnév, utónév és e-mailcím. Ezen adatokat személyre szabásra és a hírlevélküldés személyesítésére használjuk. Harma-dik félnek azt nem adjuk tovább. Ön bármikor fel tudja mondani az előfizetését:
-    kényelmesen a link segítségével, amely minden hírlevél alján található,
-    e-mailen,
-    postai úton a IX. pont szerinti címre.


II. Harmadik felek sütijei

A honlapunkról harmadik felek szolgáltatásai is elérhetőek. Ezen szolgáltatások kapcsán ugyancsak használunk személyre szabott adatokat a lent nevezett szolgáltatón keresztül, amelyek nincsenek jelen honlap szolgáltatója felelősségi körében.

a. Google Térkép
A jelen weboldal egyes aloldalakon a Google Maps szolgáltatást használja az interaktív térképek megjelenítéséhez, illetve megközelítési útvonalak létrehozásához.A Google Maps a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Egyesült Államok) térképszolgáltatása. A Google Maps használata során a Google (Egyesült Államok) adatokhoz juthat a jelen weboldal használatával kapcsolatosan, beleértve az Ön IP-címét és az útvonaltervező funkció használata során megadott (kiindulási) címet. Ha Ön megnyitja weboldalunk valamely Google Maps szolgáltatást tartalmazó lapját, a böngészője közvetlen kapcsolatba lép a Google kiszolgálóival. A térkép tartalmát a Google közvetlenül az Ön böngészője felé továbbítja, és a böngésző illeszti be a weboldalra. Ennek megfelelően a Google által a fent leírtak szerint megszerzett adatok körére vállalatunk nem rendelkezik befolyással. Tudomásunk szerint a megszerzett adatok köre legalább az alábbiakra terjed ki:

 • az érintett weboldalon tett látogatás napja és időpontja,
 • a megnyitott weboldal internetcíme vagy URL-je,
 • IP-cím,
 • az útvonaltervezés során megadott (kiindulási) cím.

Az adatok Google által történő további feldolgozására és használatára nincs befolyásunk, ezért ezekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ha nem szeretné, hogy a Google a weboldalunkon keresztül Önről adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel vagy használjon fel, a böngésző beállításai között tiltsa le a JavaScript alkalmazását. Ebben az esetben azonban a térkép-megjelenítési funkció elérhetetlenné válik. A Google adatgyűjtési tevékenységének céljára és körére, az adatok további feldolgozására és használatára, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogaira és a magánszféra védelme érdekben végrehajtható beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat a Google adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
A jelen weboldal egyes aloldalai a YouTube-on található videókat jelenítenek meg, illetve a YouTube-on található videókra mutató hivatkozásokat tartalmaznak.A YouTube a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült államok, képviseli: Google Inc.) videómegosztó szolgáltatása. A videók használatával kapcsolatos információk gyűjtéséhez a YouTube cookie-kat használ. A Google YouTube-ra is érvényes adatvédelmi nyilatkozata a következő oldalon található: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Az egész cégcsoportunkra kiterjedő álláskereső portálhoz együttműködő partnerünk, a Lumesse GmbH (Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Németország) cookie-jait használjuk. A Lumesse adatvédelmi nyilatkozata a következő oldalon érhető el: http://www.lumesse.com/privacy.

7. Más weboldalakra mutató hivatkozások
Weboldalunkon más szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozások találhatók.A hivatkozások segítségével Ön weboldalunkról közvetlenül más szolgáltatók weboldalaira juthat.Ennek egyértelmű jele az URL megváltozása.Miután nincs befolyásunk az adatvédelmi rendelkezések más szolgáltatók által történő betartására, az oldalaink elhagyása esetén nem tudunk felelősséget vállalni az Ön adatainak bizalmas kezeléséért.Személyes adatainak az érintett szolgáltatóknál történő kezeléséről a szolgáltatók weboldalain tájékozódhat.

8. Óvintézkedések adatai védelme érdekében
Az Ön adatainak védelme érdekében különleges technikai és üzemeltetési óvintézkedéseket alkalmazunk, amelyeket rendszeresen áttekintünk és a technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan fejlesztünk. Az internet felépítéséből adódóan azonban előfordulhat, hogy az érdekkörünkön kívül eső személyek vagy intézmények nem tartják be a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

9. Az Ön adataira vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás
Fontos számunka, hogy felhasználóink megbízzanak bennünk. Kérésére szívesen tájékoztatjuk arról, hogy rendszerünk tárolta-e adatait (és amennyiben igen, a tárolt adatok köréről). Vállalatunk minden esetben az adatok helyes rögzítésére törekszik. Amennyiben rendszerünk ennek ellenére hibás adatokat tartalmaz Önről, kérésére kijavítjuk őket. Amennyiben tájékoztatást szeretne kérni, illetve kérdést vagy véleményt szeretne megosztani velünk, írjon nekünk üzenetet a következő e-mail címre: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Az adatvédelmi rendelkezések módosítása
A jogszabályok és a vállalat belső folyamatainak változása a jelen adatvédelmi rendelkezések kiigazítását teheti szükségessé, ezért fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, és arra kérjük, hogy rendszeresen olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés:2014. februárKapcsolat

Zumtobel magyarországi leányvállalata:
ZG Lighting Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.
Tel: + 36 1 450 2490
Fax: + 361 350-0829
E-mail: info.hu@zumtobelgroup.com
Központ:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6851 Dornbirn
Österreich
Telefon + 43 (5572) 390-0
E-Mail info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
ORSZÁG
lightlive
SOCIAL MEDIA

LLP

Fénymegoldási partner

Nagyobb siker a professzionális és hatékony fénymegoldásoknak köszönhetően: A Zumtobel tájékoztatja, támogatja és képzi a kiválasztott elektrotechnikusokat a fénnyel való bánásmód témájában.
az LLP portálhoz

LCP

Lighting Competence Program

A Zumtobel elektromos tervezők számára készült partnerprogramja arra szolgál, hogy összekössük a tervezők és a mi kompetenciáinkat, ezáltal kihasználjuk a fény által nyújtott lehetőségeket, és egyúttal megkönnyítsük a hétköznapi tervezési munkát.
az LCP portálhoz

LDP

Lighting Design Program

Ezt a Zumtobel partnerprogramot építészek számára fejlesztettük ki, akik a fénnyel alkotnak, és ehhez a program segítségével első kézből szerezhetnek inspirációt, támogatást és információkat.
az LDP portálhoz
Bővebb információk a programokról