Health and Care

Health and Care

References

Health and Care

Study

Improved quality of life for dementia patients

At a residential group of dementia patients, controllable lighting was installed, allowing for different lighting intensities and light colours to be realised and their effects on the residents' well-being and social activities to be examined systematically.

Health and Care

The best light for health & care

Reducing costs
Creating interiors
Supporting people

Health and Care

Added value 1: supporting people

Integral approach regarding the biological effects of lighting
  
 • Individual control allows for personal preferences
 • Support for nursing staff during a variety of tasks
 • Light helps to reduce fears and promotes social interaction
 • Daylight supplemented by artificial lighting via a daylight-based control system provides important time cues in care facilities and stabilises people's
  circadian rhythm
Getting ready for sleep
During the day with cloudy sky
During the day at sunshine
Stimulation in the morning

Health and Care

Added value 2: creating interiors

Creating interiors
 
 • Light and architecture as spatial expression of the mission statement of a hospital or nursing home
 • Stronger identification with the environment among patients, people in need of care and staff members
 • Selectively illuminated room zones connect people with each other
  (St. Katharina study)
 • Various lighting scenes adjusted to a variety of private needs and work tasks

Health and Care

Added value 3: reducing costs

Reducing costs
  
 • The luminaires are being operated with the ideal amount of light at the right time and place
 • Optimised lighting management has an impact on operating costs and saves resources
 • Appropriate lighting supports staff members during their tasks
 • Cost-efficient lighting concepts do not restrict quality of life and recovery

Health and Care

Design example waiting area

 • tunableWhite solution with variable light colours and illuminance levels similar to daylight
 • Perfect artificial lighting supplement in areas lacking daylight thanks to diffuse wide-area lighting
 • Open-plan room ambience is enhanced by additional luminance levels on the walls
ONDARIA
Opal wide-area luminaire

Health and Care

Design example examination room

 • Innovative glare control
 • High uniformity
 • Balanced shadow detail
 • SUPERSYSTEM serving as additional component to support the room ambience
LIGHT FIELDS evolution

Health and Care

Design example OP theatre

 • Wide-area luminaires have a stimulating effect to provide compensation for lack of daylight
 • The lighting concept is focussed on the operating area
 • CLEAN SUPREME has obtained certification according to DIN EN ISO 14644-1 for clean-room classes 3 to 9.
CLEAN supreme LED
Clean-room luminaire for extreme requirements

Health and Care

Mer information om Health and Care
+

Referensprojekt

Montefiore Private Hospital
Hove, England
Byggherre: Spire Health Care (UK)
Arkitekt: Nightingale Associates (UK)
Belysningsteknik: Hamson JPA (UK)
Bilder: Redshift Photography
Målet med detta Hove-baserade projekt var att omvandla en gammal viktoriansk byggnad till ett privatsjukhus.

Byggnaden var ursprungligen byggd som ett möbelmagasin för varuhuset Hannington’s Department Store på 1890-talet, den byggdes till på 1930-talet och gjordes om till ett kontor på 1970-talet.

Med golvplattor fogade med asbest, branta invändiga ramper, fasta servicestationer och trist dekor var det ett fascinerande arkitektoniskt problem och omvandlingen skulle bli en komplex uppgift.

Zumtobel, i samarbete med Hamson JPA och Nightingale Associates, hade den krävande uppgiften att skapa en unik belysningsdesign som till fullo motsvarade kundens uppdrag att skapa en byggnad som såg ut och upplevdes som ett elegant modernt hotell snarare än ett sjukhus.

Zumtobels armaturer var perfekta för uppgiften och används i hela byggnaden. I receptionen där konstverk av lokala konstnärer som ställs ut används inställbara ARCOS-armaturer som medger full färgförändring.

I patientrummen smälter BELIAs diskreta utseende samman med träpanelen, med bevarad full funktionalitet.

De bländfria, energieffektiva armaturerna MELLOW LIGHT IV ger administrationskontoren ett helt nytt och modernt utseende.

Ljuslinjerna från SLOTLIGHT II och de vita reflektorerna från PANOS downlight smälter omärkligt och unikt in i sjukhuskorridorerna.

Den höga funktionaliteten är möjlig tack vare Zumtobel EMOTION ljusstyrenhet med vars hjälp man kan ändra ljusscen beroende på önskad funktion och tiden på dagen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysning för hälsa och sjukvård
Vårdhem
Maldegem, Belgien
Byggherre: City of Maldegem, Maldegem (BE)
Arkitekt: AIKO Architecten & Ingeineur, Maldegem (BE)
Ljus aktiverar

En imponerande modell för hur äldre och vårdbehövande människor kan leva och må bra har skapats i Maldegem i Belgien, en plats som framförallt erbjuder en sak: mycket ljus.
Skälet: Det anses vara vetenskapligt bevisat att dygnets sömn- och vakenrytm kan stabiliseras med tillräckligt stora ljusmängder. Eftersom äldre och framförallt vårdbehövande människor bara sällan vistas i det fria måste ljuset under idealiska förhållanden föras till dem.

På det 10 000 kvadratmeter stora området har tre kompletterande och med varandra förbundna delprojekt förverkligats. Nybyggnaden som flödar av ljus utgör medelpunkten och flyglarna står i förbindelse med varandra genom en rymlig restaurang. Detta är en plats för kommunikation mellan de boende, personalen och gästerna. Här ger downlights ett mycket jämnt ljus som kompletteras med spotlights och när som helst går att modifiera. Det innebär att det även går att ha teaterföreställningar eller filmvisningar i det höga rummet.

Till höger och vänster om cafeterian ligger de båda tvåvåningsbyggnaderna i de för den här regionen typiska mörka tegelstenarna. De är anpassade till de särskilda behov som de boende här har. I våningarna i den vänstra flygeln klarar de boende sig själva, men kan när som helst få hjälp och stödtjänster från den angränsande vårddelen. I den högra byggnadsdelen ryms de 124 rummen för människor med vårdbehov. Redan entrén gör ett välkomnande och fräscht intryck långt från traditionell sjukhusatmosfär. Det finns gott om dagsljusinsläpp och det kompletteras bara vid behov med runda pendlade armaturer och väggarmaturer med indirekt ljusfördelning. Korridorernas sträckning lockar till att ta en promenad och den framhävs med SLOTLIGHT-ljuslinjer medan rummens ingångar accentueras med små LED-downlights. Väggarmaturerna går i stil med respektive vårdgrupps färg och underlättar på så sätt orienteringen. Fönstren som går ända ner till golvet i rummen och uppehållsutrymmena vetter mot innergården och gör det möjligt även för mindre rörliga boende att få kontakt med naturen. Pendlade indirekt-direkt-armaturer bidrar i skymningen med så mycket konstljus som behövs och när det blir mörkt ger de på egen hand en behaglig atmosfär.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Hamburg-Eppendorf Universitetssjukhus
Hamburg, Tyskland
Byggherre: Hamburg-Eppendorf University Hospital, Hamburg (DE)
Arkitekt: Nickl & Partner Architekten, Munich (DE)
Belysningsplanerare: Ebert und Partner, Nürnberg (DE)
General contractor: Hochtief Construction AG, Essen (DE)
Ljus för kropp och sinne

Kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning – denna ekonomiska konflikt står tjänsteleverantörerna inom hälso- och sjukvård för närvarande inför. Arkitekturen och inredningens utformning kan dock avsevärt förbättra båda faktorerna. Arkitekturen genom resursskonande, energieffektiv utformning av byggnaderna med hänsyn till verksamhetens organisationsstruktur, och inredningsarkitekturen genom varierande ytor med ljus- och färgsättning som främjar tillfrisknandet och tar hänsyn till individuella behov.

Universitetskliniken i Hamburg-Eppendorf (UKE) revolutionerar sjukhusarkitekturen. Byggnaden rymmer 16 operationssalar plus intensivvårdsavdelningar och mer än 700 sängar. Alla försörjningssystem och specialistavdelningar har arrangerats så att avstånden för medarbetarna och patienterna ska bli korta. På så sätt kan personalen arbeta kostnadseffektivt och samtidigt på högsta kvalitetsnivå. Ett annat utmärkande drag är antagandet att patienternas tillfrisknande inte bara är resultatet av god medicinisk vård utan även följden av en atmosfär där patienten trivs. Därför är patientrummen till exempel målade i varma färger och har mörka parkettgolv. Nästan som i ett hotellrum hör en särskild multimedieenhet till varje säng. Medieförsörjningsenheten CONBOARD med anslutningar för el, gas och kommunikationsteknik har integrerats i ett högkvalitativt skåpsystem. Den innovativa ljusstyrningstekniken i sängarmaturen ger med separat inkopplingsbara komponenter för rums- läs- och LED-orienteringsbelysning ett modernt och estetiskt tilltalande ljus i patientrummen. Med denna lösning undviks de annars ofta synliga tekniska anslutningarna i patientens omedelbara omgivning vilket gör att sjukhusmiljön känns mindre främmande.

Samma koncept ligger även till grund för sjukhustorget på andra våningen. Patientbibliotek, cafeteria, restaurang, affärer, frisör, internet och en filial till Hamburgs sparbank ser till sjukhusvistelsen inte blir långtråkig. Inom dessa områden lade belysningskonsulterna särskild vikt vid tydlig orientering. De valde den moderna armaturen CLARIS med linjärt formspråk som ger rummen en behaglig belysning och skapar ett enhetligt intryck.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PERLUCE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
 • CLARIS II
 • SLOTLIGHT II
Hospital Gmunden
Gmunden, Austria
Byggherre: Gespag OÖ Gesundheits- und Spital AG, Linz (AT)
Arkitekt: fasch&fuchs.ZT-gmbh, Vienna (AT)
Elkonsult: TB Wanger & Partner ZT GmbH, Linz (AT)
Elinstallatör: ELIN GmbH & Co. KG, Linz (AT)
Wellness factor light

The second extension and renovation stage of the regional hospital in Gmunden (LKH Gmunden) in Upper Austria bears witness to a new healthcare concept. The premise: „To provide the best possible medical care in modern facilities.“ The result is a conglomeration of buildings composed of new and existing structures. The hospital is enclosed by green areas in front of the nursing wards, creating a sphere of privacy and quietness. A new zeitgeist is also evident inside the hospital: an intelligent light management system allows LKH Gmunden to make an energy saving of over 60%. Up to 3,500 lamps and 500 blinds are managed by DALI using a daylight-based control system. The complex technology involved is completely hidden from patients and visitors, but the effect of the light is perceivable for all: fine light lines and indirect light harmonise with quiet colours. Light-flooded corridors and public areas make a friendly and inviting impression. The modernisation concept is continued in the patient rooms: the structural combination of Pureline single-bed luminaires and Conboard supply units provides very pleasant basic illumination as well as medical safety.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PURELINE
 • PANOS
 • TECTON
 • SLOTLIGHT II
 • LUXMATE LITENET
Marienkrankenhaus Sjukhus
Hamburg, Tyskland
Byggherre: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co.KG, Hamburg (DE)
Arkitekt: Henke + Partner, Hamburg (DE)
Spjutspetsmedicin och välbefinnande under ett tak

Ljusets psykologiska inverkan får allt större uppmärksamhet i sjukhus och vårdinrättningar. Ett aktuellt exempel på det: Sjukhuset Marienkrankenhaus bygger ett nytt interdisciplinärt akut- och operationscentrum (INO) med specialutvecklade belysnings- och färgkoncept. Patienterna välkomnas av en fasad klädd med färgglatt skimrande glasplattor och även i det inre dominerar ljusa ytor. Medvetet valdes färger som i färgläran står för livsglädje och optimism: gult, orange och rött betonar uppdraget för det största konfessionella sjukhuset i Hamburg med över 500 sängar: vård med hjärtat på rätta stället.

För att få en jämn allmänbelysning med lugnande verkan installerades i entrén och i korridorerna ljusrampssystemet TECTON TETRIS. Den indirekta ljusfördelningen från optiken i takfrisen ger väl belysta tak utan att blända. En lika högkvalitativ allmänbelysning ger downlightfamiljen PANOS och kontorsarmaturen MELLOW LIGHT IV i uppehållsrum, kontor och hissområden.

Till och med i operationssalarna och patientrummen överraskas man av gula tak och fint dekorerade väggar. För att även uppfylla de höga kraven på hygien och ljuskvalitet installerades i operationssalarna renrumsarmaturen CLEAN Supreme och på intensivvårdsavdelningen CLEAN Advanced – med kapslingsklass IP 65/54, senaste T16-ljuskälleteknik och elektroniska driftdon. På intensivvårdsavdelningen används även reglerbara TECTON TETRIS-armaturer. De ger framförallt liggande patienter en behaglig miljö utan någon som helst bländning. I patientrummen har PURELINE installerats som med sin kombination av indirekt rumsbelysning och direkt läsbelysning uppfyller alla krav på en ombonad och likväl medicinskt säker armatur. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att växla mellan allmän- eller läsbelysning till undersökningsbelysning som med 300 lux uppfyller högt ställda visuella krav.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MELLOW LIGHT IV
 • PURELINE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
Offenbach Sjukhus
Offenbach, Tyskland
Byggherre: City of Offenbach (DE)
Arkitekt: woernerundpartner, Frankfurt (DE)
Belysningsplanerare: Brendel Ingenieure, Frankfurt (DE)
Elinstallatör: Bauer Elektroanlagen GmbH, Halle (DE)
Kraftfullt lugn

Nybyggnaden för sjukhuset i Offenbach kännetecknas av en idealisk infrastruktur för processtyrd patientvård, toppmodern medicinteknisk utrustning, genomtänkt rumsplanering och innovativa färg-, material-, belysnings- och frirumskoncept. Byggnadens kamformade grundplan ger flexibilitet för nya arbetsmoment, korta avstånd, kan utvidgas och således anpassas till framtida behov. Ljusets viktigaste funktioner: högkvalitativa och bländfria armaturer stöder medarbetarna i deras uppgifter. I patientrummen främjar ljuset tillfrisknandet. Intelligenta belysningslösningar underlättar orienteringen för besökarna.

Redan fasaden med sina kraftiga rödaktiga färgtoner utstrålar levande vänlighet. Även vid utformningen av de allmänna områdena satsade arkitekterna på varma färger och mycket ljus som centrala element. I entréhallen på två våningar underlättar ett harmoniskt belysningskoncept med PANOS-downlights och specialmodeller av den infällda SLOTLIGHT-armaturen en snabb orientering. Golvets varma röda färgton reflekteras i de vita vägg- och takelementen och skapar en vänlig och mjuk atmosfär i det stora rummet. Ett vägledningssystem med attraktiva färger och mönster hjälper patienter och besökare att snabbt hitta den avdelning eller mottagning de söker. I trapphusen följer LINARIA-armaturer trappornas väg och fungerar som attraktivt komplement till räckena.

Patientrummen med 724 sängar fördelade på 13 vårdavdelningar är ljusa och vänliga. Den mediciniska försörjningsenheten CONBOARD har integrerats i de högkvalitativa specialtillverkade möblerna. Till den trivsamma atmosfären i rummen för de vuxna patienterna bidrar färger och material i sand- och jordtoner medan starkare färger livar upp barnavdelningen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning

Kommentarer/ Frågor?

Tack!

LAND
SOCIAL MEDIA