Referensprojekt

Glasvasen, Malmö
Malmö, Sverige
Arkitekt: Kanozi
Belysningsplanerare: WSP
I direkt anslutning till Malmö centralstation ligger Glasvasen. Ett, i alla bemärkelser, grönt kontorshus där företag i kontorsmiljö samsas med café, restaurang och frisör.

Den böljande arkitekturen är utvecklad för platsen och står i stor kontrast mot övrig bebyggelse. Utanför finns torg och närheten till centralstationen gör det enkelt att ta sig hit kollektivt.

Inuti har miljöfokus kombinerat med modern design och ny forskning fått styra utformningen. Kontorsmiljö spelar en avgörande roll för hur vi trivs och fungerar på arbetsplatsen och i Glasvasen i har stor omtanke lagts på att skapa ytor som är flexibla och fungerar inspirerande. Golv av textil skapar behaglig ljudnivå och eftersom de fasta installationerna ligger i mitten av huset skapas stora, ljusa ytor för arbetsplatser med mycket dagsljus och där stora glasfönster från golv till tak öppnar upp mot resten av staden.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Leica Camera AG
Wetzlar, Tyskland
Byggherre: Leica Camera AG, Wetzlar (DE)
Arkitekt: Gruber + Kleine-Kraneburg, Frankfurt (DE)
Belysningsplanerare: hpi Himmen Ingenieurgesellschaft, Köln (DE); Lichtvision, Berlin (DE)
Våren 2014 kunde Leica Camera AG  flytta in i sitt supermoderna tillverknings- och kontorskomplex i Wetzlar, staden där företaget grundades. Leitz-Park, som planerats av Frankfurt-arkitekterna Gruber + Kleine-Kraneburg, rymmer inte bara byggnaden för Leica Camera AG utan också två andra kontorsbyggnader samt ett fristående kafé. Många områden i det nya huvudkontoret är tillgängliga för allmänheten och ger besökarna en inblick i företaget Leica Camera AG:s historia och dess produkter. Här presenteras också verk av Leica-fotografer. I byggnadskomplexet finns förutom det administrativa huvudkontoret också ett museum, ett konstgalleri, en Leica-flaggskeppsbutik, en restaurang och tillverkningslokaler som man kan titta in i. De olika byggkropparna är förbundna med varandra på bottenvåningen, vilket understryks arkitektoniskt av en glasfasad som går runtom byggkropparna och delvis är svängd. På natten håller den samman byggkropparna som ett lysande band som påminner om en fotografisk filmrulle. Med sitt klara formspråk och sin diskreta design stöder den belysningslösning som implementerats av Zumtobel, i nära samarbete med belysningsdesignerna hpi Himmen och Lichtvision, parkens självmedvetna och på samma gång återhållna arkitektur och skapar på varje område en atmosfär som är inriktad på besökarnas och medarbetarnas användningsbehov.

Specifikationerna för projektet var av många olika slag: framför allt skulle belysningslösningen smälta in helt i inredningsarkitekturen och på ett subtilt sätt framhäva rummets karaktär. Dessutom gällde det att möta de olika användarnas behov. För medarbetarna i kontorskomplexet skulle exempelvis en optimal kontorsmiljö skapas. Områdena som var öppna för allmänheten behövde en inbjudande atmosfär där besökarna kände sig välkomna. I synnerhet konstgalleriet ställde höga krav på armaturernas flexibilitet, eftersom föremålen som visas på utställningarna hela tiden växlar. Ytterligare ett krav från Leica var att det skulle gå att styra och reglera alla installerade armaturer via en EIB/KNX-anläggning som var integrerad i husets byggnadstekniska system.

För huvudkontorets datacentral använde Zumtobel pendelarmaturerna CLARIS II som karakteriseras av reducerad minimalism, rätlinjig design och ett geometriskt formspråk. Tillsammans med en innovativ bländskyddsteknik ger de optimalt ljus. Dessutom garanterar den exakt utformade rännan för den indirekta reflektorn en homogen belysning av taket.

I biutrymmen och korridorer i Leica-komplexet underlättar de utanpåliggande armaturerna LINARIA orienteringen i rummet. Ljusrörsrännornas klara linjer skapar en välgörande och jämn belysning och en rumsatmosfär som upplevs som behaglig. Med en höjd på bara tre centimeter har den minsta av de DALI-kompatibla ljusrörsrännorna en extremt smal design.

Två modeller i LED-armaturgruppen PANOS infinity avrundar belysningslösningen för Leicas nya huvudkontor: De har installerats som downlights i korridorer och som wallwashers i kund- och upplevelseytor samt på kaféet. De valda armaturernas huvudsakligen jämna färgtemperatur bildar en visuell parentes. Medan Zumtobel använde downlights med en färgtemperatur på 3000 K för allmänbelysningen, behövde wallwashers en färgtemperatur på 4000 K på grund av det infallande dagsljuset. Hög funktionalitet och flexibilitet var det avgörande kriteriet för valet av LED-armaturer i serien PANOS infinity: ”Panos-armaturerna övertygade oss tack vare sin höga kvalitet: Den höga färgåtergivningen, den jämna ljusfördelningen och mogen LED-teknik gjorde det möjligt för oss att genomgående uppfylla de olika kraven i projektet. Samtidigt framhäver armaturdesignens återhållna formspråk byggnadens arkitektur”, förklarar Isabel Sternkopf från Lichtvision. Dessutom är det möjligt att exakt rikta ljuset med wallwashers: Ljuset riktas dit det behövs för utställningsföremålet eller applikationen. Men också den höga energieffektiviteten hos en LED-lösning är ett slagkraftigt argument: Genom användning av LED-armaturer kan man spara minst 40 procent energi jämfört med ett konventionellt armatursystem.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Kaspersky Lab
Moskva, Ryssland
Byggherre: Kaspersky, Moskau (RU)
Arkitekt: ABD architects, Moskau (RU)
Belysningsplanerare: ABD architects, Moskau (RU)
Varje dag upptäcker virusskannrarna på Kaspersky Lab över 300 000 nya skadliga filer. Men så arbetar enbart på huvudkontoret i Moskva cirka 1 600 medarbetare på det ryska programföretagets senaste utvecklingar. En lugn atomsfär och ljusa lokaler är ett måste för det krävande arbetet. Att skapa en stressfri miljö som gav medarbetarna maximal komfort hade därför högsta prioritet när de nya kontoren designades.

Det gällde naturligtvis också för belysningslösningen: Förutom de klassiska kontoren gällde det också att skapa rätt ljus för flexibla arbetssituationer. Anpassningsförmåga och individualisering var de avgörande kriterierna. Dessutom var ett hållbart byggnadssätt mycket viktigt för företaget, och arkitekter och designer ställdes inför utmaningen att satsa på effektivitet och hållbar utveckling inom alla hantverksgrupper.

När det gäller belysningslösningen fick de hjälp av Zumtobel: LED-ljuslinjen SLOTLIGHT II som ger en homogen belysning blev det övergripande formelementet. Den framhäver den rena designen på det nya huvudkontoret och övertygar dessutom med hög verkningsgrad och effektivitet. Den kan alltså placeras fritt i rummet, skapar välgörande ljus för en behaglig allmänbelysning och sörjer för optimala ljusförhållanden utan störande reflexer på surfplattor eller bildskärmar vid kommunikation på informella samtalsytor. Med sin runda formgivning sätter den runda opalskimrande LED-armaturen ONDARIA en mjuk accent i en design som för övrigt präglas av raka linjer. Den ger också en harmonisk stämning i rum och på ytor som framför allt är till för kommunikation.

I själva kontoren är det ingen mindre än pendelarmaturen AERO II som skapar utmärkt belysningskvalitet på arbetsplatsen. Kombinationen av waveGuide-teknik och mikropyramidoptiken MPO+ ger det utrymme som krävs för att kunna placera skrivborden oberoende av armaturen. Eftersom man kan styra direkt och indirekt ljus separat kan man få de mest olika ljusscener med bara en armatur, vilket garanterar rätt ljus för varje aktivitet. Den integrerade belysningslösningen avrundas med nödbelysningen ONLITE som än en gång visar att hållbarhet och bra design är ett oslagbart team.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Advokatbyrå K&L Gates
London, England
Byggherre: Land Securities, London (UK)
Arkitekt: LSM, Washington (USA)
Belysningsplanerare: Seider Ligthing Design, Berlin (DE)
Belysningsteknik: Richard Bryant, arcaidimages.com
Elkonsult: Hilson Moran Partnership, London (UK)
Elinstallatör: Phoenix Electrical Company Ltd, London (UK)
Shopping- och kontorskomplexet One New Change, som har skapats av den franske arkitekten Jean Nouvel och Land Securities, har nog den allra största och mest imponerande spegeln i Londons innerstad. I den dramatiskt fasetterade fasaden blixtrar det hela tiden till av nya bildfragment av den mäktiga Saint Paul’s Cathedral. På två av de sammanlagt fyra kontorsplanen huserar den internationella advokatbyrån K&L Gates.

För utformningen av de 10 000 kvadratmeter stora kontorslokalerna ansvarar arkitektkontoret LSM i Washington i samarbete med belysningskonsulten Christopher Seider från Seider Design i Berlin. ”Med tanke på arkitektkontorets internationella expansion utvecklade vi en klar och modern estetik för K&L Gates, som kännetecknas av ett unikt samspel mellan rumsupplevelse, belysning och konst”, säger Debra Lehman-Smith, en av LSM:s delägare. ”Här har dagsljuset varit en viktig faktor och vi har även sett till att involvera den omgivande miljön.”

Lek med reflektioner
Från receptionen, kafeterian och de stora konferensrummen har man mellan en mängd reflektioner en direkt vy över barockkatedralens kupol. I advokatkontorets interiör har dåtidens så typiska lek med rum och illusion uppdaterats till nutidens formspråk. Som grundbelysning har särskilt utformade ljusramper från Zumtobels produktlinje SLOTLIGHT använts, som med exakthet accentuerar rumskanterna vid bjälkar och pelare. Ljusaxlarna speglas i de många transparenta innerväggarna av glas, överlappat med barocka bildfragment. Ljusramperna avgränsar inte minst advokatbyråns olika områden från varandra på ett subtilt sätt: i de allmänna utrymmena används en färgtemperatur på 3 000 kelvin, medan arbetsrummen har en belysning på 4 000 kelvin.

Det intensiva samarbetet mellan arkitekt, belysningskonsult och belysningsföretag har resulterat i ett enkelt, elegant och framför allt karakteristiskt kontinuum av linjer, bilder och rum. Eller som arkitekten Debra Lehman-Smith uttrycker det: ”Vi har arbetat med K&L Gates i nära tjugo år nu. Men Londonprojektet markerar verkligen höjdpunkten i vårt samarbete.”

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
2226
Lustenau, Österrike
Byggherre: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Arkitekt: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Belysningsplanerare: Symetrys, Lustenau (AT)
Belysningsteknik: Graf Elektro, Dornbirn (AT)
Elinstallatör: Graf Elektro, Dornbirn (AT)
"Mer komfort med mindre energi", så löd arkitekten Dietmar Eberles motto för den nya byggnaden på sex våningar "2226" i Vorarlberg i Österrike. Namnet på byggnaden "2226" syftar på det temperaturspektrum mellan 22 och 26 grader Celsius som de flesta människor i världen tycker är behagligt. Tack vare ett genomtänkt system med gamla byggnadstraditioner och nya metoder ligger temperaturen i byggnaden konstant inom detta intervall – utan uppvärmning eller luftkonditionering. Dietmar Eberle satsar istället på optimal användning av dagsljuset, höga och djupa rum, god luftväxling och massiva väggar.

Med hjälp av ett innovativt program tas hänsyn till väderleksförhållanden och antal personer som befinner sig i byggnaden. För detta revolutionerande arkitekturprojekt har Zumtobel utvecklat ett skräddarsytt belysningskoncept som uppfyller arkitektens höga krav på effektivitet, design och multifunktionalitet.

I kontorsbyggnaden med en bruksarea på nästan 2 500 kvadratmeter ryms förutom Dietmar Eberles arkitektbyrå »be baumschlager eberle« flera kontor, en kafeteria och två kända gallerier. Belysningen tar hänsyn till detta och anpassar sig optimalt till de olika belysningsfunktionerna. För allmänbelysningen och för idealiska ljusförhållanden för användarnas och besökarnas orientering i byggnaden svarar den dekorativa armaturen LINARIA. Den optimala belysningen av kontorsarbetsplatserna säkerställs med funktionella och estetiska fristående armaturer. LED-spotlights i serien PANOS INFINITY ger en jämn grundbelysning på kontorsplanets kommunikationsytor och kännetecknas av särskilt hög ljuskvalitet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Illwerke Zentrum Montafon
Vandans, Österrike
Byggherre: Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz (AT)
Arkitekt: Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach (AT)
Belysningsplanerare: Manfred Remm, Dornbirn (AT)
Elkonsult: el Plan Elmar Lingg Elektroplanung, Schoppernau (AT)

Det nya Illwerke Zentrum Montafon (IZM) ligger som ett jättelikt 120 meter långt chokladrån vid gatan och skjuter ut i sjön förbi besöksparkeringen. Vorarlberger Illwerke AG kompetenscentrum för vattenbruk med en bruksarea på ca 10 000 kvadratmeter fördelade på fem våningar är ett av de största kontorshusen i världen som uppförts i trä-hybridkonstruktion. För planeringen svarar arkitekten Hermann Kaufmann i Vorarlberg, Österrike. I en spännande tävling på grundval av en huvudplan av Kuess / Hörburger tog Hermann Kaufmann hem segern bland sammanlagt 13 deltagare. Hans koncept: Hela byggnaden uppfördes enligt modulprincipen med serietillverkade komponenter. På limpelare som är integrerade i fasaden ligger sammansatta element i trä-betong som i mittlinjen hålls uppe av en stålpelare. Själva träfasaden skyddas mot väder och vind och hetta på sommaren med utskjutande tak. Om utrymmet en vacker dag inte skulle räcka till för de nu 270 medarbetarna kan byggnaden när som helst utökas med fler våningar. Konstruktionen är redan förberedd för det

Inomhus imponerar hallen med en färgad ljusinstallation av Miriam Prantl. I övrigt är det trä som dominerar. Detta tar den artificiella belysningen inomhus hänsyn till: Med undantag av de konventionella armaturerna på bottenvåningen är alla armaturer i LED-utförande. I huvudsak utgörs belysningen av specialtillverkade LED-ljuslinjer som är exakt anpassade till de olika områdena och som framhäver kontorsbyggnadens längd.

Bästa möjliga kombination av dags- och konstljs
Alla arbetsplatser ligger vid de stora fönsterytorna på båda sidorna och har på så sätt den bästa tänkbara kombinationen av dags- och konstljus. Konstruktionen av innertaket som ett värme-kyltak krävde att takarmaturerna trots sin platta design inte installerades som infällda utan som utanpåliggande armaturer. Eftersom de har mikroprismaoptik och ett UGR-värde under 19 ger de bästa möjliga, jämt och bländfritt ljus vid arbetsplatserna. Dessutom tillverkades de ca 1 000 armaturerna i en kundspecifik storlek på 100 x 1 845 millimeter och installerades så att en flexibel indelning av arbetsplatserna även blir möjlig i framtiden.

I de centrala områdena av kontoren är linjära armaturer (SUPERSYSTEM som specialarmatur) infällda som fick integreras exakt i de prefabricerade arkitekturelementen. De lyser upp de platser för kommunikation eller reflexion som har inretts här i brokig kontrast till trästrukturen. Här antar de 40 millimeter breda LED-ljuslinjerna på en sträcka av några meter formen av en eklist i undertaket. Förklädnaden är perfekt – man ser inte armaturen, bara ljuset. Alla armaturer är anslutna till dagsljussensorer och närvarodetektorer. Tack vare byggnadsteknik och belysningskoncept gick det att konstruera IZM som Green Building. Dessutom hedrades byggnaden med en certifiering i guld enligt ÖGNI-kriterierna.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MICROTOOLS
 • SLOTLIGHT II
 • TECTON
 • SUPERSYSTEM
 • CARDAN LED
 • PANOS
 • FD 1000
 • PERLUCE
 • SCUBA
Agentur Boros
Berlin, Tyskland
Byggherre: Agentur Boros, Berlin (Tyskland)
Arkitekt: Jens Casper, Realarchitektur, Berlin (Tyskland)
Belysningsplanerare: SUPERSYMETRICS Aysil Sari | Herbert Resch, Zug (Schweiz)
Elinstallatör: ETM Elektrotechnik Müller, Müncherberg (Tyskland)
Värdigt vakar den mäktiga Herkulesstatyn över konferenssalen i det som en gång var pumpstationen vid Hallesche Ufer i Berlin. Där har konstsamlaren och företagaren Christian Boros flyttat in med sitt förlag och sin kommunikationsbyrå.

Pumpstationen, som är uppförd i nyrenässansstil, tjänstgjorde i 100 år innan den på 1980-talet blev lapidarum för de historiska figurerna i stadens skulptursamling. De jättelika stenskulpturerna står än idag, opåverkade av tiden, i det k-märkta tekniska monumentet.

I entrén möter Mercurius, köpmännens skyddspatron, och den stränga Borussia, sinnebilden för Preussen. Men det är inte historieintresserade besökare de hälsar välkomna utan medarbetare och kunder. I den k-märkta byggnaden har en rumslig intervention i form av en svart betongskulptur varsamt integrerats som – tack vare k-märkningens förpliktelser – på behörigt avstånd korresponderar med den historiska substansen. De ytor och funktioner som på detta sätt uppkommit ansluts till den omgivande huvudhallen utan att deras rumsliga kvaliteter påverkas. De få nya materialen, som den infärgade betongen, den oljade eken, bronsen och det mörka golvet, får åldras med värdighet och lämna sina egna historiska spår – helt i Herkules anda.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • TECTON
 • SUPERSYSTEM
 • PANOS INFINITY
Tobaksmonopolet
Stockholm, Sverige
Belysningsteknik: Sonny Svenson Konsult AB
Elkonsult: Sonny Svenson Konsult AB
Elinstallatör: Resistansen EL
Tobaksmonopolet är en anrik K-märkt byggnad i Stockholm som undergått renovering. Det ligger på Rosenlundsgatan på Södermalm och lokalerna hyrs ut till diverse olika företag.

Belysningen från Zumtobel hittar du dels uppe i taket där MIROS finns installerad, men även i flera av kontorslokalerna där TECTON skensystem finns, samt LIGHT FIELDS LED i kontorslandskap och konferensrum.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • LIGHT FIELDS
 • TECTON
 • MIROS
Ropemaker Place
London, England
Byggherre: British Land, London (GB)
Arkitekt: Arup Associates, London (GB)
Belysningsplanerare: SAS International, Reading (GB); Stortford Interiors, Bishop’s Stortford (GB)
Lighting design: SAS International, Reading (GB), Stortford Interiors, Bishop’s Stortford (GB)
Vänligt välkomnande i London

Den 10,5 meter höga entréhallen i det nya kontorstornet Ropemaker Place i utkanten av London lockar redan med sina dimensioner till att gå in, stanna till och se sig omkring. Blicken fångas av de stora fönsterytorna, de inbjudande soffgrupperna och de med valnötsträ klädda väggarna och slutligen av taket. Med sin mjuka vågform bildar taket verkligen en uppseendeväckande struktur, och därifrån strömmar ett behagligt ljus över den vidsträckta hallen och byggnadens överbyggda entré.

Det plastiska vågformade taksystemet har gemensamt utvecklats av Zumtobel och Arup Associates. De belysta böljande formerna består av vit mikroperforerad PPC-stålplåt med en integrerad akustikmatta. Under en transparent akryldiffusor döljs separat styrbara lysrör med direkt/indirekt ljusfördelning. Den installerade waveguide-tekniken garanterar dessutom mycket god avbländning vilket ger en balanserad belysning med briljant ljuskvalitet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Oberalp Salewa
Bolzano, Italien
Byggherre: Oberalp Salewa (IT)
Arkitekt: Cino Zucchi Architetti och Park Associati (Filippo Pagliani, Michele Rossi), Milano (IT)
Elkonsult: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano (IT)
SALEWA / Oberalp-gruppen i Bolzano har utformat sitt nya huvudkontor med hänsyn till alla hållbarhetsaspekter. Byggnaden som har anpassats till de geografiska förhållandena stämmer perfekt överens med varumärket SALEWA och företagets historia och erbjuder samtidigt medarbetarna en idealisk miljö för att utvecklas fritt och nå framgång.

Konstruktionen har belönats med "Work&Life"-certifikatet från byrån KlimaHaus-Agentur och uppfyller alla kriterier för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Särskilt betydelsefulla är i detta sammanhang solpanelerna på taket som gör att hela byggnaden är självförsörjande med el och innebär en avsevärd minskning av CO2-utsläppen. Medarbetarna har bland annat tillgång till barnpassning och ett motionscentrum.

 

Heiner Oberrauch

"Vår vision var att skapa en byggnad där medarbetarna verkligen trivs, och samtidigt också en byggnad som representerar varumärket SALEWA utåt."
Heiner Oberrauch, ordförande för SALEWA / Oberalp-gruppen

Filippo Pagliani, Architekt, Park Associati

"Den största utmaningen låg i att utveckla sambandet med naturen och omgivningen."
Filippo Pagliani, arkitekt, Park Associati

Heltäckande energi- och belysningskoncept
Ett bokstavligen talat lysande exempel är byggnadens heltäckande belysningskoncept. Vid solsken skulle kontors- och utställningslokalerna inte avskärmas för att inte skymma medarbetarnas utsikt över bergslandskapet. Dessutom ville man ha konstanta ljusförhållanden inomhus även vid skiftande dagsljus. För att uppfylla dessa krav utvecklade Park Associati i samarbete med Zumtobel den reglerbara armaturen IBLA för kontorslokalerna.

Även i mötesrummen finns det med diskret infällda armaturer möjlighet att variera belysningen för olika syften som till exempel samtal eller presentationer. Den balanserade ljusfördelningen ger lokalerna en ljus och vänlig atmosfär. Av Zumtobels undersökningar och exempel på tillämpningar framgår att en optimal rumsbelysning inte bara förbättrar medarbetarnas välbefinnande utan även ger högre effektivitet och bättre kommunikation. I utställnings- och mottagningslokalerna valdes en jämn allmänbelysning och en fokuserande objektbelysning med spotlights som ger produkterna en individuell exponering.

 

Filippo Pagliani, Architekt, Park Associati

"Det nya huvudkontoret för SALEWA täcker alla behov i ett modernt, dynamiskt företag. I och med att vi tillmötesgick SALEWA:s önskemål om en miljövänlig, ekonomiskt och socialt hållbar byggnad har vi lyckats skapa en plats för interaktion och kommunikation mellan medarbetare, kunder och partner. Belysningskonceptet bidrar i stor utsträckning till en arbets- och livsmiljö där människor mår bra och som samtidigt harmonierar med omgivningen."
Filippo Pagliani, arkitekt, Park Associati

 

Utveckling av specialarmaturen IBLA
Specialarmaturen IBLA har Zumtobel utvecklat tillsammans med byrån Park Associati. En armatur som inte bara fascinerar med sin utmärkta ljuskvalitet utan också med sitt unika formspråk. Arkitekterna hade en tydlig bild av en armatur som tar hänsyn till byggnadens kubliknande former. För denna särskilda formgivning använde sig Zumtobel för första gången av det hållbara och flexibla materialet Corian®. Stommens konturer erhålls genom tredimensionell varmbearbetning så att varje armaturs form är unik.

Den reglerbara armaturen ger såväl direkt som indirekt ljus. På så sätt bidrar den i stor utsträckning till den behagliga atmosfären i kontorslokalerna och samtidigt garanterar den med sitt direktljus på datorarbetsplatserna idealiska ljusförhållanden utan bländning.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • LIVIANO
 • PERLUCE
 • TECTON
 • LINARIA
 • ONLITE RESCLITE
 • ONDARIA
 • SLOTLIGHT II
 • ONLITE PURESIGN
 • ONLITE CENTRAL
Länsstyrelsen Marktoberdorf
Marktoberdorf, Tyskland
Byggherre: Landkreis Ostallgäu, Marktoberdorf (DE)
Arkitekt: Stadtmüller.Burkhardt.Architekten, Kaufbeuren (DE)
Belysningsplanerare: Ing.-Büro Körbl + Feneberg GmbH, Füssen (DE)
Elkonsult: Elektro EWR, Füssen (DE)
Nyinstallation lönar sig

Innanför de historiska murarna i länsstyrelsens (Landratsamt) lokaler på 9 500 kvm i Marktoberdorf välkomnas besökarna i moderna rum och öppna serviceområden. Ljus spelade en viktig roll vid renoveringen och har nu centrala funktioner för både utformningen och ekonomin. Jämfört med tidigare har energiförbrukningen minskat med 43 procent och samtidigt har ljuskvaliteten blivit bättre. Grunden för den lyckade renoveringen och utbyggnaden lades av arkitektbyrån Stadtmüller.Burkhardt.Architekten med målsättningen att ”inte bara varsamt förbinda gamla och nya byggnadsdelar med varandra utan även förbättra arbetskvaliteten för medarbetarna och tydliggöra tjänstefunktionen”.

Sammanlagt är det nästan 500 meter av de smala ljuslinjerna SLOTLIGHT som sätter sin prägel på de allmänna områdena och kommunikationsutrymmena. De är installerade i nivå med taket och ger en homogen grundbelysning med nästan skuggfri ljusfördelning. Detta möjliggörs genom den så kallade Tetris-tekniken med förskjutna T16-ljuskällor och separat reflektor. Förutom de belysningstekniska aspekterna övertygade även designargumenten: Tack vare PMMA-diffusorer kan ljuslinjerna placeras fritt i rummet och oberoende av arbetsplatserna utan att ge upphov till störande reflexer på bildskärmarna.

Fräscha färger och moderna armaturer livar upp de tidigare mörka korridorerna: På varje våning underlättar LINARIA lysrörsrännor orienteringen och garanterar behagliga ljusförhållanden. En förutsättning för en ekonomisk drift är att alla armaturer är reglerbara och försedda med närvarosensorer. Till kontorsarbetsplatserna valde elkonsulterna en direkt-indirekt armatur. Med verkningsgrader på upp till 93 procent uppfyller pendelarmaturen CLARIS II de höga kraven på en för synkomforten förstklassig och energieffektiv lösning. En optimal lösning för energibesparande drift av byggnaden och för en behaglig rumsatmosfär som ger god arbetsmiljö.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Angel Building
London, England
Byggherre: Derwent, London (GB)
Arkitekt: Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), London (GB)
Belysningsplanerare: GIA Eqation, London (GB)
In the trend of the times

The renovation of the Angel Building in the North of London, which included an extension by 9,300 m², is impressive both from an architectural and an energetic point of view. Low energy requirements and high quality lighting were central conditions specified for this major renovation that transformed a six-storey 1980s office building into a BREEAM recognised ‚Green Building‘. Producing a high standard working environment with low energy consumption was difficult in the sense that the designers had to come to terms with the restrictions of the original building: the location of the building in the corner of the plot means that one of its facades is curved, so that lighting fixtures with special lengths had to be used. At the same time, the lighting was required to fulfil high quality standards with regard to efficiency and similarity to daylight. The work places in the building are therefore illuminated with a dynamic lighting system – using DALI controlled direct/indirect luminaires in two colour temperatures (3000 K and 4000 K) supplied by Zumtobel.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
Alexander Bürkle GmbH & Co.KG
Freiburg, Tyskland
Byggherre: Alexander Bürkle GmbH & Co.KG, Freiburg (DE)
Arkitekt: Freyler Industriebau GmbH, Kenzingen (DE)
Elkonsult: Planungsgruppe Burgert, Schallstadt (DE)
Elinstallatör: El. Geppert, Breisach (DE)
Två tillämpningar, en lösning

Alexander Bürkle GmbH har utvidgat sin anläggning med en 2 600 kvm stor lagerhall och en angränsande kontorsbyggnad. Eftersom elgrossisten deltar i staden Freiburgs främjandeprogram ECOFIT utnyttjade den alla möjligheter för att med hjälp av den senaste tekniken säkerställa en ekologisk och ekonomisk drift. Det innovativa belysningskonceptet från Zumtobel bidrar i stor utsträckning till att minska energiförbrukningen med bibehållen hög ljuskvalitet.

Arkitekturen i den nya förvaltningsbyggnaden på tre våningar är idealisk för att utnyttja fördelarna med LED. Kontorslokalerna har byggts utan pelare eller andra stödjande element för att få en flexibel rumsanvändning. Zumtobel har utvecklat ett lika modernt koncept för kontorsbelysning som bygger på en speciallösning: 122 kvadratiska LED-downlights CRAYON med ljuskällor på 48W och i en specialstorlek på 625 mm har fällts in i nivå med taket. Den varma ljusfärgen på 4 000 Kelvin ger inte bara en behaglig, jämn grundbelysning, den har också lång livslängd med färgstabilt ljus, är underhållsfri och reglerbar.

Utmärkande för lagerhallen är en funktionell och resursskonande arkitektur med många takfönster som ger maximalt dagsljusinsläpp. Konstljuset används endast för att uppnå erforderlig belysningsstyrka när det naturliga ljuset inte räcker till. För grundbelysningen i lagerhallen valde de ansvariga det beprövade ljusrampssystemet TECTON. Den modulärt konstruerade ljusrampen ger optimalt ljus för industriella tillämpningar och garanterar en normenlig belysningsstyrka på 300 lux. Systemet är flexibelt och går att utöka och komplettera med reflektorer och säkerhetsarmaturer.

I våta utrymmen installerades LED-downlighten CRAYON med kapslingsklass IP 44. Downlighten på 12W uppnår samma belysningsnivå som en halogenljuskälla på 50W eller ett kompaktlysrör på 18W. Det innebär att det är enkelt och ekonomiskt att ersätta konventionella downlights med mer effektiva och långlivade LED-armaturer.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • CRAYON
 • TECTON
LVM försäkringar
Münster, Tyskland
Byggherre: LVM Landeswirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (DE)
Arkitekt: Duk-Kyu Ryang / HPP Düsseldorf (DE)
Elinstallatör: Elektro Heikes GmbH & Co.KG, Münster (DE)
Light-/electric design: Ingenieurbüro Nordhorn, Münster (DE) (office area); Rhein Licht, Düsseldorf (DE) (public area)
Prisbelönad arkitektur med förstklassig belysningsdesign

Nybyggnaden för LVM försäkringar belönades för sitt resursskonande byggnadssätt med delstaten Nordrhein-Westfalens pris för arkitektur, bostads- och stadsbyggnad inom området ”Energieffektivt byggande för framtiden”. Byggnaden värms bland annat upp och kyls på sommaren med geoenergi, drivs delvis med solenergi och till toaletterna används regnvatten. En central punkt vid planeringen var den funktionella kombinationen av dags- och konstljus. Detta möjliggörs med det intelligenta programmet LUXMATE LITENET: Alla armaturer och jalusier i byggnaden kontrolleras med detta belysningsstyrsystem. Konstljuset anpassas på så sätt till de naturliga ljusförhållandena vilket möjliggör en energibesparing på upp till 60 procent med på samma gång optimal ljuskvalitet.

Utifrån en central korridor delar sig byggnaden i flera sidogrenar. Mellan dessa kontorsblock fungerar de inglasade och täckta innergårdarna med yppig grönska som oaser för avkoppling. De COPA-pendelarmaturer som installerats här sätter med sin utmärkta belysningsteknik eleganta accenter på träd och buskar. Ett arkitektoniskt blickfång på den nya byggnaden är de små, färgglada ytorna i glasfasaden. De består av folie i smala band och olika färger på de högisolerande fönstren.

I linje med byggnadens fina struktur smälter direkt/indirektarmaturen FREELINE lekande lätt in i kontorsrummen. Medan exakt riktat direktljus ger tillräcklig ljusstyrka inom arbetsområdet skapar indirekt ljus som reflekteras från taket en balanserad skuggningsgrad. Pendelarmaturen har flexibel ljusstyrka. Då den är försedd med ett elektroniskt multiwatt-driftdon är det enkelt att istället för lysröret på 49 watt sätta i en ett starkare på 80-watt.

Till den trivsamma stämningen i den färgglada cafeterian bidrar PANOS downlights som är infällda på sidorna i undertaken och på så sätt gör rummet högre och mer inbjudande.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning

Kommentarer/ Frågor?

Tack!

LAND
SOCIAL MEDIA