Architectuur en Omgeving

Architectuur en Omgeving

Referenties

Architectuur en Omgeving

Trend

„D oor een intelligente en energiezuinige combinatie van gevelverlichtingen worden functionele en esthetische eisen vervuld, worden nieuwe stadsruimtes gecreëerd en krijgt de architectuur ’s nachts een eigen gezicht. Deze troeven van een goede gevelverlichting werden al onderkend door keurvorst Carl Theodor, voor wiens bezoek aan Düsseldorf in 1742 de stad een lichtmasterplan opstelde. Het is dit masterplan dat de Burgerstichting DUS-Illuminated weer opneemt om via een nachtelijke verlichting een meerwaarde te geven aan de stad Düsseldorf.”

Dr. Ing. Edmund Spohr
Architect | Architectuurkantoor Edmund Spohr

Growing by numbers 2011, Mailaan | IT

Productadvies:
CAPIX / Media-armatuur
PYLAS RGB / Projector
 • Harmonieuze accenten en ensceneringen waarderen de publieke ruimte op
 • Lichtmasterplannen defi nieren de persoonlij kheid van de stad
 • Ontwerpen die goed worden ontvangen, houden rekening met omgevingsomstandigheden

Mirage Shopping Center, Žilina | SK

 • Buitengewone stadsbeelden trekken toeristen aan
 • Het stadsbeeld beinvloedt de vestigingskeuze van ondernemingen
 • Visueel aantrekkelij ke steden zij n interessanter om in te wonen
Gevelverlichting als marketingfactor
Steden ensceneren
Het rendement verhogen

Architectuur en Omgeving

Trend

Dr. Thomas Posch
International Dark Sky Association

„S lechts weinig lichtontwerpers maken gebruik van de mogelijkheid om met een spaarzaam gebruik van middelen toch esthetisch hoogwaardig en milieuvriendelijk te verlichten. Want een slecht ontworpen gevelverlichting vormt niet alleen een almaar groter probleem voor de esthetiek van nachtlandschappen, maar ook voor nachtactieve dieren zoals insecten en trekvogels. Vaak missen grote delen van het ingezette licht de gevel die men wil verlichten en de toegepaste lichtsterktes zijn vaak veel hoger dan nodig.”

Emporio, Hamburg | DE

Productadvies:
PAN / Inbouwspot
LITENET / Lichtmanagement
 • LED-armaturen hebben weinig energie nodig, worden in de gevel of vlak bij het te verlichten vlak gemonteerd
 • Een gerichte lichtsturing beperkt het strooilicht tot een minimum
 • Een intelligente lichtsturing sorteert maximaal effect bij een minimaal energieverbruik

Spar Markt, Fußach | AT

Productadvies:
HEDERA / Media-armatuur
LEDOS M / LED-inbouwarmatuur
 • Een verlicht gebouw versterkt het veiligheidsgevoel van voorbij gangers en beschermt tegen vandalisme
 • De verlichting van verticale vlakken zorgt voor ruimtelij ke orientatie
 • Een verticale gevelverlichting komt subjectief lichter over dan een eenvoudige horizontale verlichting
Verantwoordelijkheid voor natuur, energiebronnen en milieu
Duurzaam verlichten
Veiligheid bieden

Architectuur en Omgeving

Architectonisch